Bibelen på Hverdagsdansk udkommer i 7. udgave

Den 15. januar 2024 udkom 7. udgave af Bibelen på Hverdagsdansk i et nyt og større format med større skrifttype og nye indbindinger.

Ud over landkort og en emneopdelt guide med lister over kendte passager, er der nu også en afkrydsningsliste bagerst, som motiverer til at læse kapitler færdige og krydse dem af undervejs. Der er foretaget nogle mindre justeringer og opdateringer i oversættelsen i forhold til 6. udgave fra 2015. Bibelen på Hverdagsdansk anskueliggør de mange nuancer, der er i Bibelens fortællinger, og er stadig tro imod grundteksten.

En række fodnoter giver yderligere baggrund for at forstå den oprindelige tekst på grundsprogene eller angiver flere muligheder for fortolkning.
Med det nye layout har man forsøgt at gøre Bibelen på Hverdagsdansk mere læsevenlig, med større skrift og forskellige farver til henholdsvis tekst og overskrifter.

”Som kristne tror vi, at Jesus kom med den absolutte sandhed. Ideen om, at absolut sandhed ikke eksisterer, er direkte i modstrid med et bibelsk verdensbillede. Når vi fylder vores sind med Guds ords visdom, kan vi lettere identificere tankegange, der modsætter sig sandheden – og det kræver selvfølgelig, at vi forstår, hvad vi læser i Bibelen. Derfor udgiver vi Bibelen på Hverdagsdansk igen i en nyrevideret 7. udgave, som fokuserer på at kommunikere det oprindelige budskab til forståeligt dansk,” skriver Scandinavia, der udgiver den nye udgave, i en pressemeddelelse.