Evangelisk Alliances Bedeuge starter nu

Man kan downloade folderen til bedeugen fra Evangelisk Alliances hjemmeside.

Evangelisk Alliance inviterer kristne fra alle kirkesamfund til Bedeuge den 7.-14. januar 2024. Temaet er: ”Hele kirken bringer hele evangeliet til verden.”

Formand Erik Holmgaard skriver i bedefolderens indledning om fællesbønnen som et ”Jesus-bål”: ”Når vi sidder omkring et bål, bliver vi varme – og vi kommer til at lugte af røg. Når vi sidder omkring et Jesus-bål, bliver vores hjerter varme – og vi kommer til at »lugte af Jesus«! Bedeugen her i begyndelsen af året er tænkt som sådanne Jesus-bål. Det er vores håb og bøn, at vi på tværs af kirkeskel mødes og varmes op, når vi sammen beder til vores fælles Gud, Far, Herre og Fornyer.”

Sognepræst Erik Holmgaard.

Om Evangelisk Alliance

På hjemmesiden kan man læse følgende om organisationen:

”Evangelisk Alliance bygger relationer mellem kristne i Danmark og Internationalt. Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark.”

Medlemmer

Evangelisk Alliances medlemmer består af en række kirkesamfund og kirkelige organisationer: Det er Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Indre Mission, Luthersk Mission, Mosaik, Metodistkirken, Evangelisk Frikirke Danmark, Dansk Oase, International Christian Community, Frelsens Hær og Greve Frikirke. Derudover er en lang række organisationer associerede medlemmer af Evangelisk Alliance.