Hvad beder du og din kirke om for Danmarks nye konge?

”Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed,” opfordrer Paulus (1 Tim 2,2). Udfordringen har bedt en række kirkeledere fortælle om deres specifikke bøn for det nye kongehus.

Dronning Margrethe og det daværende kronsprinspar til Nytårskur 2024 på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©.

Præst og generalsekretær i Baptistkirken, Torben Andersen:

Torben Andersen

Hvad vil være din (eller din kirkes) bøn for den nye konge/det nye kongehus?

– I Baptistkirken har vi ingen gudstjenesteliturgi, der siger, at vi skal bede for kongehuset. Jeg tror dog, at det finder sted indimellem. I så fald ofte i forbindelse med en bøn for dem, der sidder med magten og skal lede og styre landet og træffe vigtige beslutninger. Jeg tror dog, at mange menigheder vil nævne kongehuset og det nye kongepar på søndag i en bøn om Guds nærvær over gerningen med glæde, fred og styrke – kort og godt: En bøn om Guds velsignelse!

Dronning Margrethes valgsprog er ”Guds hjælp. Folkets kærlighed. Danmarks styrke”. Har du et forslag til den kommende konges valgsprog? – eller ønsker til, hvad det skal indeholde?

– Jeg har tiltro til, at den nye konge vælger det valgsprog, som opleves rigtigt for ham. Det skal vi ikke blande os i, men bakke op omkring, når vi hører det, og tage det til os som folk. Naturligvis vil jeg kun blive ekstra glad, hvis der igen er plads til Gud i valgsproget, hvad jeg også tror, vil være tilfældet.

Dronning Margrethe. Foto: Per Morten Abrahamsen ©.

Hvilken betydning har det for din støtte til det danske kongehus, at regenten giver tydeligt udtryk for at bekende sig til den kristne tro, som dronning Margrethe eksempelvis har gjort?

– Det har haft enorm betydning for os som folk, at dronning Margrethe har været så klar i sit trosforhold til Gud og kendskab til kirken. Om det har haft noget med støtten at gøre, ved jeg ikke. Det har haft en åndelig værdi, som ikke kan måles og vejes. Jeg vil ønske for den nye konge, at han finder sin vej i relationen til Gud og i troslivet og gerne lader sig inspirere af sin mor. Som baptister står vi op for trosfrihed og religionsfrihed med den konsekvens, at intet menneske kan påtvinges en tro. En ting er, at monarken ifølge Grundloven skal tilhøre og være overhoved for den Lutherske kirke, men hvad han oplever i hjertet og dermed ærligt kan udtrykke, må ingen påtvinge ham. Jeg håber, han kan finde tro og støtte hos Gud – og lad os være i bøn for ham og hans familie! Han får brug for det, men gør han det ikke, så er han stadig vores statsoverhoved og har masser af godt at give til vores land!

Sam Michaelsen

Formand i Mosaik, Sam Michaelsen:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad vil være din (eller din kirkes) bøn for den nye konge/det nye kongehus?

– Først har jeg lige en indledende kommentar. Efter at have set kronprins Frederik introducere sin søn Christian for de forskellige institutioner i Danmark, herunder folkekirken, er jeg noget bekymret for den nye konges interesse og indsigt i folkekirken og dermed antageligvis endnu mindre i minoritetskirker. Så efter dronningens abdicering står vi i en ukendt situation med den nye konge som folkekirkens overhoved.
Min bøn vil være, at Gud beskytter det nye regentpar både privat og i deres offentlige tjeneste.

Dronning Margrethes valgsprog er ”Guds hjælp. Folkets kærlighed. Danmarks styrke”. Har du et forslag til den kommende konges valgsprog? – eller ønsker til, hvad det skal indeholde?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Nej, jeg har ikke et forslag, men vil mene, at det er naturligt, at både Gud og folket er med, idet monarkiet er bygget på denne logik.

Hvilken betydning har det for din støtte til det danske kongehus, at regenten giver tydeligt udtryk for at bekende sig til den kristne tro, som dronning Margrethe eksempelvis har gjort?

– Jeg vil støtte det danske kongehus uanset styrken og afklaretheden i deres kristne tro. Jeg vil da ønske både for dem og os, at de tager Herren med i deres eget liv og i deres embede. Jeg håber, de kan løfte deres øjne mod bjergene og se, at deres hjælp kommer fra Herren, så de ikke skal vakle, og Herren vil bevare dem.

Mikael Wandt Laursen

Generalsekretær i FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad vil være din (eller din kirkes) bøn for den nye konge/det nye kongehus?

– Vi beder om visdom, styrke og beskyttelse. Kongehusets rolle som rollemodeller i Danmark kan nok ikke overdrives. Og især ikke den nye kongefamilie.

Dronning Margrethes valgsprog er ”Guds hjælp. Folkets kærlighed. Danmarks styrke”. Har du et forslag til den kommende konges valgsprog? – eller ønsker til, hvad det skal indeholde?

– Jeg håber i hvert fald, at Gud er med i valgsproget. Vores tid kalder mere på det end før og der er også noget urokkeligt over det. Kongehuset skal håbefuldt hæve sig op over tid og sted og se både tilbage i historien og ind i fremtiden og her er Gud fællesnævneren. Så noget med Gud, virkelyst og fædreland.

Hvilken betydning har det for din støtte til det danske kongehus, at regenten giver tydeligt udtryk for at bekende sig til den kristne tro, som dronning Margrethe eksempelvis har gjort?

– Støtten til kongehuset er større end den enkeltes regents tro og tydelighed omkring det. Men jeg håber, at Kong Frederik X enten har eller med tiden vil opdage styrken i et åndeligt liv, både for ham selv og for vores land.

Inger Porsen

Formand for Aglow International i Danmark, Inger Porsen:

Hvad vil være din (eller din kirkes) bøn for den nye konge/det nye kongehus?

– Vi har i vores Aglow bedegrupper i mange år bedt for dronning Margrethe, Frederik og Mary. Specielt vil vi bede om, at vores kongepar må opleve det samme som dronning Margrete oplevede: At hun ikke kunne gøre dette alene – hun måtte have hjælp fra Gud. Vi vil bede om, at Gud vil vække troen i den nye konge og dronning, og at de får frimodighed til at tale om det til befolkningen.

Dronning Margrethes valgsprog er ”Guds hjælp. Folkets kærlighed. Danmarks styrke”. Har du et forslag til den kommende konges valgsprog? – eller ønsker til, hvad det skal indeholde?

– Jeg tror, at kong Frederik vil nævne Gud i sit valgsprog. Som nation har det stor betydning i den åndelige verden, at vores dronning har haft ’Guds hjælp’ med i sit valgsprog, og det vil fortsat være en velsignelse for vores land, hvis han vælger at nævne Gud i sit valgsprog. ”For Danmark og folket med Gud” ville være et flot og godt valgsprog.

Kong Frederik. Foto: Hasse Nielsen ©.

Hvilken betydning har det for din støtte til det danske kongehus, at regenten giver tydeligt udtryk for at bekende sig til den kristne tro, som dronning Margrethe eksempelvis har gjort?

– Som troende er vi jo forpligtigede til at bede for de, der er i høje stillinger i vores land, for at det skal gå os godt. Vi forventer som kristne, at en konge (Jesus) skal komme og regere over hele verden ud fra Jerusalem. Der står jo i Bibelen, at Gud har besluttet, at han vil bo i Jerusalem til evig tid. Derfor tror jeg, at vores kongehus har betydning for vores forståelse af det kongerige, som kommer. Ikke at vores kongehus er fuldkomment, for det fuldkomne kommer først med Jesu kongerige. Hvis det skulle vise sig, at den nye konge ikke bekender sin kristne tro tydeligt, så vil vi i Aglow intensivere vores bønner om en personlig kristen tro til det nye kongepar. Vi vil altid tale godt om og velsigne vores kongehus – se det, som Gud ser i dem, og bede om, at det må blive synligt.

”For Danmark og folket med Gud”
ville være et flot og godt valgsprog.

Keld Dahlmann

Generalsekretær i Dansk Oase, Keld Dahlmann:

Hvad vil være din (eller din kirkes) bøn for den nye konge/det nye kongehus?

– At kongeparret må opleve deres opgave som et kald og dermed et ansvar, som de ikke skal bære alene, fordi Gud er med.

Dronning Margrethes valgsprog er ”Guds hjælp. Folkets kærlighed. Danmarks styrke”. Har du et forslag til den kommende konges valgsprog? – eller ønsker til, hvad det skal indeholde?

– At både den folkelige og åndelige dimension må være med. Ligeledes både fortid og nutid. Det vil give valgsproget slidstyrke.

Hvilken betydning har det for din støtte til det danske kongehus, at regenten giver tydeligt udtryk for at bekende sig til den kristne tro, som dronning Margrethe eksempelvis har gjort?

Kronprinsparret til Nytårskur 2024 på Christiansborg Slot. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©.

– Vi har som nation brug for et statsoverhoved. Den opgave varetages efter min opfattelse bedst af et kongehus med arvefølge, fremfor en politisk valgt person. Min opbakning til monarkiet er således principiel til ordningen og ikke rettet mod personen. Man kan ikke kræve en personlig tro af nogen, heller ikke regenten, men vi bør forvente, at et statsoverhoved forstår og anerkender kristendommens og kirkens positive betydning og rolle i vores kultur og samfund.