”Vi skal have mod til at fejle”

Katja Aagaard Steffensen

Katja Aagaard Steffensen, Skjern, er fra 1. marts 2024 ny medarbejderrepræsentant i Indre Missions hovedbestyrelse.

Katja Steffensen er ansat som missionær og familiekonsulent i Indre Missions Region Midt, og hun efterfølger storbysekretær Henrik Boje Jensen som tilforordnet medarbejderrepræsentant. Det skriver Indre Mission i en pressemeddelelse.

Brænder for unge familier

Katja Steffensen brænder for de unge familier og for samarbejdet mellem generationerne i de kristne fællesskaber. Hun er mor til tre børn mellem 9 og 14 år og en aktiv del af det lokale missionsarbejde. Derfor er hun også optaget af de udfordringer, nutidens børnefamilier står overfor, og hun peger på vigtigheden af, at de kristne fællesskaber ikke lægger yderligere byrder på familierne.

”Vi skal have mod til gøre tingene på nye og anderledes måder
og til også at begå fejl eller bare lykkes dårligt med tingene.
Det vigtigste er, at vi bliver ved med at have Jesus i centrum for alt det, vi laver”

”Vi skal have mod til gøre tingene på nye og anderledes måder og til også at begå fejl eller bare lykkes dårligt med tingene. Det vigtigste er, at vi bliver ved med at have Jesus i centrum for alt det, vi laver,” understreger hun.

Ærlig dialog om arbejdet

”Det betyder også, at vi skal være parate til at opgive de aktiviteter, som ikke virker, eller som tager ressourcerne fra vigtigere ting,” uddyber Katja Steffensen.
Hun mener, at ”plejer-kulturen” hører til en af de store udfordringer i IM. ”Det er vigtigt, at vi hele tiden snakker ærligt om, hvordan vi bruger kræfterne i IM-fællesskaberne”.

Katja Steffensen, der også er daglig leder af IM’s andagter og netandagten.dk, fremhæver betydningen af en ærlig dialog om, hvordan IM bruger sine kræfter, både på landsplan og i IM’s fællesskaber. Katja Steffensen er uddannet social- og sundhedsassistent og er gift med Hans Jørgen Steffensen, der er fritidsforkynder i IM. De har boet i Skjern de seneste 11 år.