Autisme og fællesskabets muligheder og udfordringer

Ca. 50 deltagere på Kristelig Handicapforenings temadag tirsdag den 28. maj var samlet for at udforske autisme og se på fællesskabets muligheder og udfordringer.

Tirsdagens temadag i Aarhus indeholdt undervisning om bl.a. autismens anatomi, oplæg med praktiske eksempler fra dagligdagen samt et bud på, hvordan kirken og de kristne værdier kan spille en rolle i arbejdet med autisme. Fotos: Kristelig Handicapforening

”Jeg vil til at øve mig på at sige autisme-tilstand i stedet for autisme-forstyrrelse.” Ordene kommer fra Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicapforening, som er i gang med at afrunde en inspirerende og udbytterig temadag, som Kristelig Handicapforening i samarbejde med Menighedsfakultetet afholdt på TORVET i Aarhus tirsdag den 28. maj.

De ca 50 deltagere fra hele det kirkelige landskab var samlet for at udforske autisme og fællesskabets muligheder og udfordringer. Dagen var fyldt med inspiration, viden og erfaringsdeling, leveret af dygtige undervisere og engagerede deltagere. Blandt deltagerne var både kirkelige ansatte, organisationsansatte og private med interesse for emnet.

Viden er vigtig

Psykolog Kirsten Callesen var dagens primære underviser. Hun gav en inspirerende og effektiv undervisning om autismens anatomi. I undervisningen pointerede Kirsten Callesen, at det er en nødvendighed at forstå den fysiologiske, medfødte årsag til autisme – at det handler om nervesystemer og adrenalin og dopamin. Vi har brug for denne viden, netop for ikke at forveksle autisme med utilstrækkelig opdragelse eller dårlig opførsel. Dette gav deltagerne en dybere forståelse af autisme og klædte dem på til resten af dagens diskussioner.

Blandt deltagerne var både kirkelige ansatte, organisationsansatte og private med interesse for emnet.

Et af dagens hovedbudskaber blev, at vi med et kristent menneskesyn og en forståelse af, at Gud har skabt os af en grund, må ændre perspektivet på autisme fra at blive betragtet som en forstyrrelse til at blive set som en tilstand. Dette skifte i synspunkt er dybt forankret i det kristne menneskesyn, der understreger værdien og elskværdigheden af hvert enkelt menneske. Ved at se autisme som en tilstand fremfor en forstyrrelse kan vi bedre omfavne mennesket og ikke se på hinanden som en forstyrrelse, men som et medmenneske med andre kompetencer end mine, se på forskelligheden, på neurodiversitet og med det syn skabe mere inkluderende fællesskaber.

Oline Kobbersmed præsenterede i et oplæg om “Best practice” eksempler, som inspirerede deltagerne til at implementere konkrete tiltag i deres egne sammenhænge, som hun har fundet frem til gennem spørgeskemaer, interviews, observationer og egen erfaring. Særligt er kommunikation og tryghed vigtigt, fremhævede hun. Andreas Ø. Nielsen og Marianne Holst Nielsen afsluttede dagen med et oplæg, hvor de argumenterede for, at den inklusive kirke er svaret på vores forskellige behov, og viste, hvordan kristendommens grundlæggende værdier kan støtte og fremme en mere inkluderende tilgang til autisme.

Håb for, at det kan lykkes

Også personligt fik dagen betydning. Blandt deltagerne var Mikael Søderstjerna, som både arbejder med mennesker med autisme og selv fik en autismediagnose for et par år siden. ”Det vigtigste, jeg har fået med, er, at der måske alligevel godt kan være plads til mig og andre med autisme i de kristne fællesskaber,” sagde han på bagkant af arrangementet.

”Vi håber at kunne lave flere temadage om autisme og fællesskaber i fremtiden, og i dag er vi blevet bekræftet i vigtigheden af, at vi deler viden og gode erfaringer på tværs af fællesskaber, som kan skabe tryghed, så alle kan opleve, at de har et sted at høre til som dem, de er,” sagde Tove Søgaard. Temadagen var en succes, og forhåbentlig vil de nye indsigter og redskaber sprede sig ud i de kirkelige miljøer og videre, så vi sammen kan gøre en forskel for mennesker med autisme.