Baptistspejderne var én stemme fra at ophøre som selvstændigt korps

Afstemningen om fremtiden for baptisternes spejderarbejde blev særdeles tæt. Foto: Jacob Pihl

Danske Baptisters Spejderkorps (baptistspejderne) skulle på dette års Førerstævne stemme om, hvorvidt baptistspejderne skulle fortsætte som et selvstændigt spejderkorps eller lægges sammen med KFUM-spejderne.

Afstemningen om baptistspejdernes fortsatte eksistens kommer efter en længere periode, hvor baptistspejderne har oplevet en større ledelseskrise, der blandt andet betød, at korpset i 2023 en overgang så ud til at stå helt uden ledelse. Udover ledelsesproblemerne har spejderkorpsets medlemstal været i tilbagegang i flere år, og med udsigt til færre end 500 medlemmer under 30 år er korpsets årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i fare.

Derfor kom det heller ikke som den helt store overraskelse, da der til dette års Førerstævne var indkommet forslag om helt at ”lukke og slukke” spejderkorpset. Forslaget blev dog trukket tilbage inden afstemningen gik i gang, da det stod klart, at der var folk, der var indstillet på at drive baptistspejderne videre. Det store spørgsmål var så bare, i hvilken form det skulle drives videre, og det viste afstemningen på Førerstævnet, at der er stor uenighed om.

To forslag til afstemning

På Førerstævnet skulle der stemmes om følgende to forslag om baptistspejdernes fremtid:

Forslag 1: ”Bæredygtigt korps”. Forslaget giver Korpsrådet mandat til at iværksætte en række initiativer foreslået af en arbejdsgruppe. Ideen er at bevare et selvstændigt, men langt mere strømlinet korps. Korpsrådet skal arbejde langt mere strategisk, administrative opgaver kan løses af lønnet hjælp og korpsrådsarbejdet skal gøres attraktivt for yngre kræfter. Der skal fokus på kredsudvikling. Organisationen skal slankes, så færre personer deltager i udvalgsarbejde.

Forslag 2: Sammenlægning af Baptistspejderne og KFUM-spejderne. Forslaget giver Korpsrådet mandat til at udarbejde en aftale med KFUM-Spejderne om sammenlægning, så Danske Baptisters Spejderkorps i fremtiden blev et distrikt under KFUM-Spejdernes landsorganisation. Danske Baptisters Spejderkorps skulle opløses og ophøre med at være en selvstændig organisation.

Det blev besluttet, at der skulle stemmes om forslag 2 først, da forslag 1 i sagens natur ville miste sin relevans, hvis der var flertal for forslag 2.

Én stemme til forskel

Afstemningen blev særdeles tæt. Der var 45, der stemte for, 45 imod og en enkelt blank. Der var således lige akkurat ikke flertal for at sammenlægge korpset med KFUM-spejderne, hvorfor man kunne fortsætte til afstemningen om forslag 1. Her var der til gengæld stort flertal til forslaget om ”Bæredygtigt korps”, der vil arbejde på en redningsplan for baptistspejderne. Resultatet blev 70 stemmer for, 10 imod, 9 blanke og 2 ugyldige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Opgaven for baptistspejdernes ledelse bliver nu, udover den annoncerede redningsplan, også at skabe enhed i en delt førerkreds, hvor mange helst havde set, at man havde slået sig sammen med KFUM-spejderne.

Kilde: baptist.dk