Nyt lederpar er klar til første sommercamp efter 40 år med samme leder

Efter 40 år som leder af Sarons Slette i Nordjylland gav Poul Thomsen på sommercampen 2023 stafetten videre til Bo og Birgitte Steffensen-Thomasen, som nu er daglige ledere af missions- og nødhjælpscenteret. Når dørene i uge 27 åbnes til årets bibelcamping, så er det på den ene side nr. 41 i rækken og på den anden side den første under det nye lederpar. Campingen afholdes helt i stedets ånd, hvor enhed blandt alt Guds folk og mission står helt centralt.

Det er nu et år siden, at Birgitte og Bo Steffensen-Thomasen modtog stafetten under årets bibelcamping. Foto: Udfordringen

Det er en mands livsværk, som Bo og Birgitte Steffensen-Thomasen er blevet betroet at lede ind i fremtiden.

”Vi er dybt taknemmelige for tilliden,” understreger de, ”og står også på rystende ben.” Birgitte og Bo oplever, at det er en stor arv at løfte og hæfter sig bl.a. ved ikke at skulle prøve at gå i andres fodtøj, men finde sit eget – som en trofast gammel støtte af Sarons Slette udtrykte det. Bo og Birgitte blev i foråret 2023 inviteret til stedet som nye daglige ledere og til at bringe ånden fra Local Houses of Prayer med.

Fra gård til sommercamp og missionscenter

Det er mere end 40 år siden, at Poul Thomsen første gang inviterede til bibelcamping, fordi han oplevede, at Gud kaldte ham til det. Senere blev Poul Thomsen udfordret til at give sit landbrug til Gud, hvilket i dette tilfælde betød til Sarons Slette. ”Gården blev derefter omlagt til et missions- og nødhjælpscenter, så der nu er værelser, hvor der før stod køer i båse. Alt sammen et vidnesbyrd om, hvad Gud kan gøre, når vi følger ham,” siger Birgitte.

Spænding og forventning

”Årets sommercamp skal både være genkendelig for folk, der plejer at komme her, og samtidig skal man også kunne mærke forandringer,” siger Bo og tilføjer: ”Vi håber, mange nye som gamle trofaste støtter har lyst til at sætte en uge af i Sarons Slettes smukke omgivelser.”

Følg mig

Årets tema på sommercampen er ’Følg mig’. ”Det stod klart for os helt fra sidste sommer. Det passer både med Local Houses of Prayer, LHOP, som er den ild, vi er grebet af og bringer med. Her er vi optaget af at være pilgrimme, der følges ad, mens vi sammen følger Jesus. Det passer for os at se også fuldstændigt med Sarons Slettes ånd, for her er udført arbejde til Guds ære gennem mange år, fordi Poul fulgte Herren, når han kaldte,” siger Birgitte.

International leder for Local Houses of Prayers, Anne de Leyser, deltager hele ugen på dette års bibelcamping på Sarons Slette. Foto: Udfordringen

Gennem hele ugen er det tanken, at den brede vifte af talere formidler undervisning og deler vidnesbyrd, der alt sammen folder temaet ud og udruster deltagerne til at følge Jesus og tage deres plads på det stykke jord, som Gud har givet hver enkelt. I ugens løb vil der være kendte ansigter på talerstolen på Sarons Slette som Poul Thomsen selv, Bent Døssing-Hansen samt Simon Griis. Alpha-Danmarks leder Gitte Møller Thomsen, gadeevangelist Karin Kühl samt en tidligere rocker og nu præst i Herning Oase-kirke er også på talerlisten.

Local Houses of Prayers internationale leder, Anne de Leyser, taler og deltager i det meste af campen. ”Det er lidt et scoop og en generøs gestus, at Anne vil sætte en hel uge af. Det er også en stor mulighed for både at høre hende og få en samtale med Anne de Leyser,” udtaler Birgitte.

Samarbejdspartnere

Årets camp modtager igen i år besøg fra Sarons Dal i Norge. Her bliver fokus rettet ud mod de mange unåede folk rundt om i verden, som Sarons Dal rækker ud til. Dansk Europamission vil også bidrage med fokus på de forfulgte kristne. Begge er samarbejdspartnere til Sarons Slette, der ønsker, at vi får øjnene op for en større verden end vores egen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det nye lederpar

For halvandet år siden boede Birgitte og Bo i Karlslunde, hvor Bo netop var gået på pension. Til daglig ledte Birgitte den danske gren af Local Houses of Prayer, og Bo var forlægger på Mediacellen. De så ind i en behagelig fremtid, involveret i Guds rige med afsæt i en levende menighed og med god tid til fritidslivet.

”Når Gud kalder, så må man følge – ellers lyder det hult, når vi selv ønsker at opmuntre andre til at følge Jesus. Det er klart, det er et stort offer at rejse fra venner og menighed, men det er bedre at være i Guds vilje end i sin egen – og vi erfarer både en dyb fred indeni, også midt i vanskelighederne, og Guds omsorg for os. Tænk at blive inviteret af Gud selv til at være medarbejder på det, han gør her, hvor vi er nu,” siger Birgitte.

Der har væet bibelcamping på Sarons Slette i 40 år. Foto: Bibelcamping 2023

Forandring og forventning

Ægteparrets hverdag er skiftet til et hjem på landet frem for hus i forstaden med nye rytmer, nye mennesker, nye forventninger – her kan man ikke læne sig op ad, hvad man plejer, for alt er nyt.
Trods det at mange ting skal forventningsafstemmes løbende, så har der ikke været mangel på opmuntringer. Den trofaste skare omkring Sarons Slette har taget varmt imod de to sjællændere, fortæller Birgitte og Bo.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Bønnemøderne på Sarons Slette har været godt besøgt, og i maj oplevede vi en mirakuløs helbredelse, hvor en kvinde med en sygdom i fødderne begyndte at løbe rundt, det havde hun ikke gjort i 30 år. Hun kunne ikke huske, hvordan det var at være smertefri,” fortæller Birgitte. Birgitte og Bo fortæller desuden, at en lokal LHOP-gruppe er begyndt at mødes på Sarons Slette og gå bønnevandringer og erfarer at se direkte bønnesvar på deres engagement.
”Der er tro for vækkelse i området,” konstaterer Bo.

Ude i horisonten

Siden Bo og Birgitte flyttede til Vesthimmerland i juli måned 2023, har de sat deres lille ejendom i stand og løbende overtaget ansvarsopgaver på Sarons Slette.

”Vi spejder efter Guds ånd og ønsker at holde horisonten åben,” udtaler de. ”Drømmene handler om at se ord, som Gud gennem tiden har talt, gå i opfyldelse, at se Guds velsignelse vælde ud over egnen og ud fra dette sted. At folk må komme og få et forvandlende møde med Jesus – og det både gennem bønnefællesskab, retræter, nødhjælpsarbejdet og alt, hvad Gud leder til. Men alt står og falder med, hvad vi gør, når Jesus siger: Følg mig. Poul Thomsen handlede på det, vi prøver at gøre det samme – og nu åbner vi dørene med taknemmelige hjerter og på rystende ben for endnu en bibelcamping på Sarons Slette under overskriften ’Følg mig’.”