Hvordan når vi Islams hjerte?

Forfatteren Charlotte Strandgaard og cand. teol. Torben Juhl Christensen har skrevet et åbent brev til alle Folketingets medlemmer, regeringen og præsident George BushNedenstående brev er sendt personligt til hvert medlem af Folketinget og Regeringen. Der er kommet tre korte svar.

Charlotte Strandgaard

Torben Juhl Christensen

Desuden er en engelsk oversættelse sendt som anbefalet brev til præsident George W Bush. Anbefaler af brevet er tidl. medlem af Regeringens Integrationsråd Muhammed Mansouri. Han skriver : “ Brevet styrker respekten mellem muslimer og kristne. Det kan fremme samarbejdet om vigtige opgaver.“

At nå Islams hjerte

En udfordring til den vestlige verden…
Nogle mennesker er ligeglade med Islam. De er blevet færre efter 11. september.
Andre frygter Islam, og med frygt følger ofte had.
Den kristnes vigtigste opgave i det enogtyvende århundrede er at nå Islams hjerte.
Vi må gå til opgaven med ydmyghed og uden ærgerrighed og religiøst magtbegær.

FORSKEL

Der en klar forskel mellem kristen tro og Islam. Vi tror, at Jesus er Gud, der blev menneske, døde forsoningsdøden og genopstod. Muslimer anser ham for være en stor profet.
Det er ikke muligt at bygge bro over denne forskel.
Underet er, at vi alligevel kan mødes, finde hinanden som mennesker, hjælpe hinanden og arbejde sammen på vigtige opgaver.

Der er tre skridt på vejen til at nå Islams hjerte:
1: At takke Islam.
2: At erkende og bekende skyld.
3: At finde fælles værdier.

TAKKE

– Gennem Islam har vi fået papiret (oprindelig opfundet i Kina)
– Fra Islam har vi fået titals systemet (arabertallene) til afløsning af Romertallene. Det er forudsætningen for matematik, ingeniørkunst m.m. (Det er svært at opløfte f.eks. romertallet CXLII til 2. potens. Med en lommeregner kan vi hurtigt gøre det med tilsvarende tal i 42.)
– Fra Islam har vi det meste af vort kendsskab til den oldgræske litteratur (genem muslimske lærdes anstrengelser i biblioteker og på læreranstalter), en af søjlerne i den vestlige kultur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:SKYLD

– Mange muslimer har stadig sår i sindet på grund af korstogens grusomheder. Vi kan frivilligt påtage en medskyld for vore forfædres fejl.
Vi kan bede de bitre og sårede om at tilgive.
Dermed kan vi være med til at helbrede sår i hjertet. Det er næstekærlighedens pligt at gøre dette, hvor det er muligt, og Gud leder os til det. Græsrodsbevægelser har gjort dette. Er det også sket fra officelt hold i Vesten?
– Den vestlige overlegen-hedsfølelse og ringeagt overfor muslimer sårer og skaber had.
– Det er ikke Vestens penge, der har skabt vred hos muslimer. der er mange superrige muslimer.
– Vor materialisme og gudløshed medvirkede til 11. september.
– Vore fejl fjerner IKKE terroristernes skyld, der først og fremmest er en skyld over for Gud, ligesom vore egne fejl er skyld over for Gud.
– Den brutale adskillelse i Vesten mellem sex og kærlighed, som den ses i porno, har været en væsentlig begrundelse for præstestyret til at tage magten i Iran . “Vi ønsker ikke vort land oversvømmet med den form for vestlig kultur!“
Det er vigtigt, at kirkens ledere og alle vi andre kommer ud over den frygt, der gør os tavse, når nogle kalder os „snerpede“, fordi vi kræver renhed i det offentlige rum. Man sagde værre ting til Jesus. Men han standsede ikke. Vi kan fortælle kritikerne:
„I lever endnu i puberteten. Pornobølgen er et uansvarligt og egentligt ret komisk puber-tetstrip, dybt krænkende for kvinder“.

FÆLLES VÆRDIER

Der er fælles værdier i Islam og kristen tro, der fremmer forbindelsen til hjertet.
1. Islam lægger vægt på moral. Der er moralske regler , der er nødvendige for at en familie, en nation og nationernes familie.
Udover nødvendige moralregler —f.eks,. De ti bud— har vi Jesu etiske vejledning, som den fremgår af hans live og lære: Ærlighed, renhed, kærlighed( I Koranen bruges udtrykket barmhjertighed)og ansvar. Disse etiske normer er indbygget i Islam. Vi vinder muslimers tillid og respekt ved at tage konsekvenserne af disse normer.
2 Centralt i Islam er lydighed mod Guds bud. Lydighed mod Gud var Jesu kendetegn.
Vi kan tilføje, at Gud- når behovet er der, og det passer i Hans plan- ved Sin Hellige Ånd og Sine engle vil give nøjagtig, klar og tilstrækkelig vejledning til ethvert menneske, der er rede til at adlyde Ham.
3 Vi kan lære offervilje af bombeselvmorderne, VI SKAL IKKE LÆRE AF DERES HANDLINGER. De udspringer af desperation. Men vi kan lære af deres vilje til at ofre sige. I et halvt århundrede har kristne været bange for at opfordre til at ofre.
Vi kan som det største offer give vor tid, vore penge, vor nydelse, vore interesser, vore livsmål og vort hjerte til den Den Almægtige.
Hvis vi giver Gud vort hjerte, vil vi nå Islams hjerte.