Afrika i London – eller himmel på jord

Konference med den kenyanske evangelist Teresia Wairimu i London forenede danske præster og ledere fra Pinsebevægelsen, Trosbevægelsen og Apostolsk KirkeFire dages forkyndelse og fællesskab på tværs af kirkesamfund blev en stor udfordring for de 55 præster og ledere, der var med som „danske delegerede“ på den kenyanske evangelist Teresia Wairimus konference i London i forrige uge.Konferencen blev afholdt i en kirke i det centrale London, primært med herboende kenyanere som deltagere. Den danske gruppe var blandt de eneste hvide på møderne, hvor man følte sig hensat til korstog under Afrikas sol – med masser af lovsang og spontan jubel, højlydt bøn, mirakler og kraftfuld forkyndelse.
Det var som himmel på jord, og de danske deltagere følte sig overvældet af den kærlighed, de mødte fra Teresia Wairimu og hendes team, der havde tilrettelagt et særligt program for danskerne, hvor de tog sig god tid til personlig betjening af alle, som ønskede forbøn eller profetiske ord.

En virus af tro

Som rejseleder stod pastor Bergur Skovgaard fra Pinsekirken i Svendborg. Han havde mødt Teresia Wairimu på hjemmebane i august 1999 i Kenya, hvor hun samler 200.000 tilhørere til gudstjeneste én gang om måneden i en park i den kenyanske hovedstad Nairobi.
– Da jeg hørte hendes forkyndelse, og så salvelsen over hendes liv, begyndte jeg at bede Gud om at åbenbare sin storhed for mig. Jeg ville gerne have del i den tro, jeg så i hendes hjerte, og hverken jeg selv eller menigheden har været den samme siden. Efter Nairobi havde vi haft 110 ufrelste på vore møder. Troen smitter, og jeg har fået en virus, sagde Bergur Skovgaard indledningsvis, idet han opfordrede deltagerne til „ikke at lade sig vaccinere“.
Efterhånden som konferencen skred frem, gik det op for danskerne, at dette ikke blot var en konference som alle andre. Temaet var „en vind af forandring“, og som en rød tråd gennem forkyndelsen lød en opfordring til at glemme, hvad der ligger bag, og række efter det nye, som Gud har i dag.
– Jeg er træt af møder, hvor man hopper og danser og siger „se Gud“, når Han ikke engang er nærværende. Gud er træt af vore programmer og store prædikanter. Vi har brug for en ny begyndelse, hvor Helligånden tager over, lød det bl.a. fra Teresia Wairiumu, som efterlyste „manifestationer“. På et aftenmøde så man bl.a., hvordan der løb salveolie fra hendes hænder, da hun under forbønnen lagde hænderne på folk, og én af de danske pastorer oplevede samme overnaturlige manifestation.

Momentane mirakler

Lørdag aften var de danske deltagere vidne til mange helbredelser, også i egne rækker. Lena Løbner Vegger, der var med som den eneste dansker i lovsangsgruppen, har lidt af dårlige knæ og er bl.a. blevet opereret for denne lidelse som barn. På mødet modtog hun et præcist kundskabsord og kunne bagefter fortælle, hvordan Gud havde grebet ind, så hun kunne stå op og lede lovsang uden at få ondt. En kvinde fra Stege vidnede ligeledes om, hvordan hendes knæ var blevet helbredt, og en deltager fra Bagsværd blev momentant helbredt for forhøjet blodtryk.
Teresia Wairimu fortalte om, hvordan hun har været vidne til mange mirakler. F.eks. på et møde i Kenya, hvor hun så Gud helbrede 150 mennesker for hiv/aids på én gang. De blev kaldt frem på et kundskabsord, og i stedet for at lægge hånd på dem, talte Gud til hende om, at give hver enkelt af dem et knus. Guds kærlighed helbredte mennesker på dette møde, og på hendes kontor i Nairobi findes dokumentation for en stor del af helbredelserne.
– Hvis der findes nogle tidligere aids-ofre i denne forsamling, så vil vi gerne, at I giver jer til kende, sagde Teresia Wairimu.
Søndag aften kom en ung pige løbende op på scenen og kastede sig ned foran evangelisten, mens hun græd som pisket og løftede hænderne som tak til Gud. Teresia fortalte, hvordan pigen sidste år havde været dødssyg af aids. De sidste sætninger blev overdøvet af klapsalver fra de begejstrede tilhørere.

Et profetisk skridt

Konferencen sluttede med en partnerskabsmiddag mandag aften, hvor evangelist Teresia Wairimu prædikede for cirka 150 partnere, dvs. dem, der har forpligtet sig til at støtte tjenesten Faith Evangelistic Ministry både økonomisk og i bøn.
Middagen blev afholdt på et hotel i Kensington og kostede 25 pund pr. person, men for danskerne var det gratis at deltage. Det var en kærlighedserklæring, som gik lige til hjertet i den danske gruppe.
Trods det stramme program, var der mellem møderne plads til både sightseeing og fællesskab. Deltagerne fandt sammen, og udvekslede oplevelser, synspunkter og visioner på tværs af de etablerede kirkesamfund.
Pinsebevægelsen var stærkt repræsenteret på turen, desuden var der deltagere fra Apostolsk Kirke, Aalborg Menigheds Center, Københavns Bibeltrænings Center og Troens Ord i Brande samt katolikker fra Bibelværkstedet i Nykøbing F.
Der var en Ånd af enhed i gruppen. Og flere oplevede konferencen som et profetisk skridt fremad i den proces af forsoning, som går forud for al vækkelse i verden i dag.