Gospel på Bakken Bededag og på Jesperhus i Pinsen

Sidste år samlede Friluftsmissionen over 5000 danskere, som så og hørte pinsens budskab, fortolket gennem musik og trylleri fra friluftsscenen på Dyrehavsbakken.Ideen bag Gospel på Bakken er, at komme ind bag begrebet Gospel, så det i folks bevidsthed er mere end en bestemt musikstil.
– Gospel betyder evangelium. Og evangelium betyder godt nyt, nemlig, at Gud har givet sig til kende, og gjort sig selv tilgængelig i sin Søn Jesus Kristus, siger Jørgen Johansen fra Friluftsmissionen.
Rundt om på pladsen kan man, som tidligere år, møde en række forskellige Gospel-aktiviteter i form af jonglering, trylleri, dukketeater, jazz-band, drama, tale-male-bræt mv.
I år er Gospel på Bakken rykket frem til d. 19.-20. maj, startende med en friluftsgudstjeneste på St. Bededag, fredag d. 19. maj kl 10.

Jesperhus i Pinsen

I samarbejde med Jesperhus Blomsterpark, Lødderup og Frøslev/Outrup sogne holdes der ‘JESPERHUS GOSPEL’ 2. pinsedag, d. 12. juni.
Også her startes der på behørig vis med en rytmisk gudstjeneste kl. 10 i et cirkustelt uden for selve forlystelsesparken. Inde på pladsen, i blomsterparken, vil der, ligesom ved Gospel på Bakken, være et væld af gospel-oplevelser: Gospelkor, børnekor, trylleri, tale-male-bræt, drama, dukketeater, ballondyr mv.
– Vi håber naturligvis, at både Jesperhus Gospel og Gospel på Bakken bliver lige så stort et tilløbsstykke, som tidligere år, hvor mange kirker og foreninger lagde den årlige udflugt i forbindelse med arrangementet. I al fald har vi i planlægningen gjort vort bedste for, at det kan blive en indholdsrig dag med både sjov og alvor for hele familien, siger Jørgen Johansen fra Friluftsmissionen.

Folkekirken samarbejder
med forlystelsespark

Mandag den 14. februar skrev Jesperhus og Friluftmissionen i samarbejde med Lødderup og Frøslev/Outrup sogne endeligt under på et stort gospelarrangement, som skal løbe af stablen 12. juni, 2. pinsedag i Jesperhus Blomsterpark. Jesperhus og de 3 sogne dækker sammen lidt under halvdelen af budgettet, mens resten skal hentes hjem gennem fonde og sponsoraftaler.
Det er formentlig første gang, at folkekirkesogne går ind i et kommercielt arrangement med en forlystelsespark, siger pastor Jørn A. Pedersen, som er med til at arrangere gospelfesten.