Milepæl for ny Koldingkirke

St. Bededag blev Kolding Valgmenighed anerkendt af Kirkeministeriet som valgmenighed i Folkekirken.Dermed er det nu en kendsgerning, at KOVA – Kolding Valgmenighed – er en officiel del af dansk kirkeliv, med alt hvad det åbner af muligheder for dåb, vielse, begravelser osv.
– Kirkeministeriets godkendelse er stort set gået glat igennem og er utrolig vigtig for, at vi kan afslutte de sidste ting, inden Åbningsgudstjenesten pinsedag kl. 15 d. 8. juni, siger valgmenighedens præst Henrik Nordborg.