Små menneskeliv som medicin

„Det spæde foster skal ikke være forskningsobjekter, medikamenter eller industriprodukter”. Det mener sundhedsplejerske Ruth Fibiger Olesen fra Fredericia. Hun er medstifter af Komiteen ”Nej til Kloning” og har været med til at indsamle underskrifter via hjemmesiden www.nejtilkloning.dk.
Mandag afleverede medlemmer fra Komiteen ”Nej til Kloning” disse knap 4500 underskrifter til Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Det skete umiddelbart inden, lovforslaget skal til 2. behandling i Folketinget.
– Når menneskelivet begynder på befrugtningstidspunktet, skal forskere ikke have lov til at forske i stam-celler fra fosteranlæg. Forskning i stamceller bør udelukkende bruge stamceller fra voksne og blod fra navlesnoren, beskriver sundhedsplejersken.
– Vi vil give almindelige mennesker en mulighed for at blive hørt; mennesker, der mener, at menneskelivet er værdifuldt helt fra begyndelsen.
– Genteknologiudvalget ville have en folkelig debat, og den har vi så forsøgt at bidrage til med vores hjemmeside, siger Ruth Fibiger Olesen og fortsætter:
– Vi mener i Komiteen ”Nej til Kloning“, at Danmark skal følge eksemplerne fra Norge, Tyskland og Island ved at sige nej til, at fosteranlægget bliver gjort til et forskningsobjekt, slutter Ruth Fibiger Olesen.
Komiteens medlemmer består blandt andet af en overlæge, professor, amtsrådsmedlem, journalist, dr.theol., sygeplejelærer, biskopper og en landsungdomssekretær.