Travlt år for Sct. Nicolai

2002 blev et travlt år for Sct. Nicolai Tjenesten i København. Sct. Nicolai Tjenesten er en telefonrådgivning bemandet med frivillige medarbejdere, og i 2002 besvarede de i alt 23.347 opkald, hvilket er næsten lige så mange som i rekordåret 1998, hvor rådgivningens nummer blev trykket 23.792 gange. Tallet for 2002 er en stigning på knap 2.000 henvendelser i forhold til året før.
Tjenesten har i øjeblikket kun to linjer, som man kan ringe ind på, og det er derfor medarbejdernes ønske at åbne en tredje linje, hvis der kan skaffes medarbejdere og fysisk plads til det