Kirkers erfaringer med nydanskere:
En god investering

Glæder i massevis, gode oplevelser – og nyt åndeligt liv.

Mariann Uhrlund Wille fra Det Danske Bibelselskab tilbød Ny Testamenter på over 200 sprog

Det var det billede, der tegnede sig af kirkens tværkulturelle arbejde, da repræsentanter for folkekirkemenigheder, stiftsudvalg, kirkelige organisationer, frikirker og indvandrermenigheder var samlet til OrienteringsForum i København d. 29. august.
Indbydere var Tværkulturelt Center på Østerbro, der havde indbudt i alt 65 deltagere. 40 af dem havde taget imod tilbuddet om fem minutters taletid.
I det tværkulturelle arbejde får man langt mere igen, end man investerer. Det stod klart, da oplægsholdere fra såvel folkekirken som frikirkerne fik ordet og fortalte om nydanskere som værdsatte medhjælpere i genbrugsbutikker, om velbesøgte middage på tværs, hvor udlændinge laver mad til danskere, om frivillig danskundervisning, om bibeltimer for kinesiske flygtninge, der aldrig har hørt om kristendommen, og om Baptistkirkens omfattende arbejde for at støtte indvandrerpræster og gøre brug af deres ressourcer.
Det stod klart, at de mange indvandrermenigheder, der er vokset frem inden for de senere år er vigtige brikker i det samlede billede af nydanskeres kontakt med en kristen kirke i Danmark.