Oswald Chambers
Jeg rejser mig af ruiner…

Paulus skriver: Hvem skal kunne skille os fra Kristi kærlighed? (Rom. 8.35)
Gud fritager ikke et menneske for vanskeligheder. Han siger: »I trængsler er jeg hos ham«. Det er ligegyldigt, hvilke virkelige vanskeligheder, selv i den mest yderliggående form, der får tag i en mands liv, ikke én af dem er i stand til at ødelægge hans forhold til Gud.
»I alt dette mere end sejrer vi«. Paulus taler ikke om indbildte ting, men om ting, som er fortvivlet virkelige. Og han siger, at vi mere end sejrer over dem, ikke ved vor genialitet eller vort mod, eller ved noget som helst andet end den kendsgerning, at ingen af dem kan indvirke på vort forhold til Gud i Jesus Kristus.
Med rette eller urette er vi, hvor vi er, og nøjagtig i den tilstand, vi er i. Det er galt med dén kristne, som ikke har noget i sine forhold, om hvilket han ønsker, at det ikke var der.
»Trængsler«? Trængsler er ikke rare. Men lad trængsler være, hvad de vil — trættende, irriterende, udmattende, de er dog ikke i stand til at skille os fra Guds kærlighed. Lad aldrig bekymringer eller trængsler skille dig fra den kendsgerning, at Gud elsker dig.
»Eller angst«? — Kan Guds kærlighed være en virkelighed, når alt siger, at det er løgn med hans kærlighed, og at ret-fædighed ikke er til?
»Eller hungersnød«? — Kan vi ikke alene tro på Guds kærlighed, men endog være mere end sejrherrer, selv når vi sulter?
Enten er Jesus Kristus en bedrager og Paulus en bedraget, eller også må der hænde det menneske noget ekstraordinært, som holder fast ved Guds kærlighed, når alle kendsgerninger vidner imod Guds karakter. Logik er bragt til tavshed over for hver eneste af disse ting. Kun ét tæller med: Guds kærlighed i Kristus Jesus.
Til enhver tid rejser jeg mig af ruiner.

Biografi:

Oswald Chambers (1874-1917) er kendt verden over for sine flere end 30 bøger – selv om han ikke har skrevet en eneste af dem selv. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Hun kunne stenografere 250 ord i minuttet!
Oswald blev oprindelig uddannet ved London Kongelige Kunstskole og senere ved Universitetet i Edinburgh. Han besluttede sig for at blive kristen efter en prædiken af ”prædi-kanternes fyrste”, C.H. Spurgeon, og i en alder af 22 år blev han klar over, at han skulle være præst. Han var baptist og blev døbt med Helligånden efter længere tids krise: Enten må der være mere i kristendommen end dette, eller så er det hele bare humbug, sagde han til alles forfærdelse på et møde. Og lige dér mødte Gud ham. Ved hans første prædiken derefter blev 40 mennesker omvendt, og han blev så forskrækket over kraften, at han skyndte sig væk!
Oswald Chambers er mest kendt for sin tjeneste som feltpræst i Egypten under 1. Verdenskrig. Efter 2 år døde han, kun 43 år gammel, af komplikationer efter en blindtarmsoperation.
Herefter blev det hans hustru og datters livsopgave at få udgivet notater fra Oswald Chambers’ bibeltimer i bogform.
Stykket her er hentet fra andagsbogen ”Alt for Ham”.