„Kærlighedens evangelist“

Jens Peder Pedersen, Herning, fylder 50 år i morgen fredag den 17. oktober 2003.
Jens Peder Pedersen er opvokset i det midtjyske indremissionske miljø som den fjerde ud af en børneflok på fem. Efter et teenage oprør, der bl.a. førte et alkoholmisbrug med sig, mødte han ”Unge kristne” fra Jesusvækkelsen i København og blev omvendt.
Som 19-årig blev han kort efter involveret i Ungdom Med Opgave, hvor hans tjeneste som evangelist begyndte at spire. Det førte ham bl.a. til lande som Korea, Grønland og Zambia. Siden har også Kina, Færøerne, Rumænien, Rusland, Indien og Filippinerne nydt godt af hans tjeneste.
Også rådgiver
Jens Peder Pedersen har siden haft sin base i frikirken Kristent Center i Herning. Her fungerer han stadig som assisterende pastor og rådgiver, men primært som evangelist, dvs. som udadvendt prædikant.
Ifølge apostlen Paulus skal evangelisten som en af de fem tjenestegaver også ”gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme”. Det er i den egenskab, han er kendt inden for landets grænser, da han bruger mange hverdage, især weekender, på at besøge menigheder over hele landet i alle størrelser og fra vidt forskellige samfund. Denne funktion har med årene givet ham tilnavnet kærlighedens evangelist.
Jens Peder Pedersen har gennem årene trådt i karakter som en stor opmuntrer, hyrde og rådgiver, der har været en stor støtte for mange. Udover sit fokus på Guds faderhjerte, nåde og kærlighed har han mest af alt en brændende nød for forsoning mellem Guds folk, hvilket derfor også ofte er en central del af hans budskab.
Privat er han kendt for at sætte familielivet og særligt ”lillemor-Rie” meget højt. Når mulighederne byder sig, ynder Jens Peder Pedersen at løbe en lille ”smut-tur” på 10-15 km, eller mødes med sine brødre på et vindblæst Ikast stadion, hvor man kan se og særligt høre ham heppe på FC Midtjylland.
Maria Quist/løb