Dyr koralbog

Den nye koralbog bliver over 240 pct. dyrere end den gamleDen helt nyreviderede version af Den Danske Salmebog koster i flere forskellige udgaver helt det samme som den ældre version, der stadig sælges. Trods ny typografi og royalty-betaling til de nye salmers forfattere er der kun tale om prisstigninger på 5-7% på et par af de forskellige udgaver. Derfor vækker det både stor opmærksomhed og reaktioner fra undren til vrede, at den nye koralbog med noderne til den nye salmebog med en prisstigning fra 562 til 1349 kr. vil koste 240% mere end dens forgænger. Til sammenligning koster Højskolesangbogens melodibog kun en tredjedel af, hvad den nye koralbog er prissat til.

3 mio. ekstra

Provst Karsten Woll kritiserer i Kristeligt Dagblad, at det private Kroghs Forlag har fået opgaven uden licitation, og at prisen nu er 400 kr. højere end tidligere oplyst. Woll har udregnet, at den forhøjelse vil give Folkekirken en ekstra udgift på henved tre millioner kroner.
I øvrigt bringer bladet en række vrede og skuffede kommentarer til den nye koralbogs pris. Den vil afholde interesserede ikke-professionelle mennesker fra at købe koralbogen, så det ikke længere vil være almindeligt, at man i ‘et hjem med klaver’ har en koralbog stående; det frygter både organist Margrethe Østergaard, der var melodi-sekretær i den kommission, der lavede den nye salmebog, og højskoleforstander Helga Kolby Kristiansen, der var medlem af den.
Det har længe vakt irritation, at Koralbogen ikke var klar, da den nye salmebog blev taget i brug ved pinsegudstjenesterne i år. Den er nu efter flere omganges forsinkelse lovet på markedet den 21. november.
Først derpå kan der tages fat på det arbejde, der kan føre frem til den første udgivelse i Danmark af det, der er en selvfølge i de fleste andre kirker: En salmebog, der – lige som fx Højskolesangbogen – har noder til at synge efter.