Frikirker starter fælles tværkulturelt arbejde

‘Kirkernes Integrations Tjeneste’ hedder en ny fælles frikirkelig indsats, som målrettet vil arbejde med flygtninge og nydanskere og bygge bro til frikirker i Danmark
Der er for øjeblikket 435.000 udlændinge i Danmark. Foruden gæstearbejdere, tilflyttere m.v. er nogle flygtet fra deres hjemland, fordi de er forfulgt på grund af deres kristne tro. Man regner med at 1/3 af alle flygtninge i Danmark er kristne.
Heraf har nogle igen en værdimæssig tilknytning til frikirkerne. Disse tal betyder, at ca. 20.000 nydanskere naturligt hører hjemme i en frikirke. Men det er yderst få, der finder vej i det frikirkelige landskab.
Derfor har en række frikirker stiftet „Kirkernes Integrations Tjeneste“ (KIT), der skal hjælpe menigheder til at tage imod kristne med anden etnisk baggrund end dansk og hjælpe kristne nydanskere ind i danske frikirker, eller til selv at danne menigheder. Der er i øjeblikket over 100 internationale menigheder/grupper på landsplan. I København er der 24 af slagsen, de 12 med afrikansk baggrund.
Initiativet kommer fra Baptistkirken i Danmark, hvor Hans Henrik Lund de seneste år har været deltidsansat til at fokusere på denne opgave.
D. 18 august stiftedes KIT af Baptistkirken, Apostolsk Kirke, Pinsekirken, Citykirken og Frelsens Hær. Siden har Missionsforbundet meldt sig ind i KIT.

Hans Henrik Lund fra Baptistkirken i Danmark er daglig leder af KIT fra 1. januar.
Her fra en bibelundervisning af danske tamiler

Vil påvirke politikere

Men KIT har også et udadvendt formål, at påvirke politikere og meningsdannere til ligestilling og bedre integration af nydanskere.
KIT møder bred opbakning fra Evangelisk Frikirkeråd og bliver dermed den frikirkelige pendant til det efter hånden veletablerede Tværkultrelt Center, der har bagland i evangelisk lutherske kirker. Men det betyder ikke, at de to netværk konkurrerer:

Ikke konkurrent til Folkekirken

– Vi ønsker at markere åbenhed og ønsker samarbejde både med Folkekirken og den Katolske Kirke, om denne fælles udfordring. ’Tværkulturelt Center’ arbejder med integration i Folkekirken og gør et stort arbejde med information, konferencer og seminarer. Vi ønsker et tæt samarbejde med TC for at undgå dobbeltarbejde, udtaler Hans Henrik Lund, der bliver ansat som daglig leder i KIT fra 1. januar.
Og Tværkulturelt Center byder KIT velkommen:
– Vi har slet ikke ressourcer til samme nære kontakt til de internationale præster og menigheder, som KIT har, siger netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood. – Derfor regner vi med at kunne trække på Hans Henrik Lund, når vi møder nydanskere, der ønsker at starte egne menigheder. Der skal en præst til at guide dem, ikke mindst gennem hele den legale jungle.
Tværkulturelt Center har i forvejen et samarbejde med Hans Henrik Lund om udgivelsen af en folder, der besvarer alle de praktiske spørgsmål omkring menighedsdannelse. Han er også med i en bog om „migrantkirker“ centret er ved at udgive. Birthe Munck Fairwood regner med at der er i øjeblikket er over 100 internationale menigheder på landsplan.

20.000 flygtninge og indvandrere har en værdimæssig tilknytning til frikirkerne. Her fra en dåb i Bagsværd sø, foretaget af en afrikansk præst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Samarbejde med katolikker

Også den katolske kirke har mange nydanske medlemmer. Og i mange situationer handler arbejdet med nydanskere i første omgang om, at hjælpe dem som mennesker. I mange tilfælde vil et samarbejde mellem forskellige konfessioner være det bedste udgangspunkt i mødet med immigranter. Ofte kommer flygtninge og andre tilflyttere fra kirkelige traditioner, som ikke eksisterer i Danmark, og her kan vi hjælpe dem ind i et kristent fællesskab som ligner mest.
Men hvordan kommer frikirkerne så på nydanskernes landkort?
Her vil KIT skabe et landsdækkende frivilligt kontaktnet blandt de ca. 200 frikirkelige menigheder der findes i landet, som kan knytte kontakt mellem nydanskere og lokale frikirker.
Samtidig vil man i erkendelse af, at mange nydanskere vil danne egne menigheder, oprette en mentorordning for „internationale“ præster. ”Dansk kirke i udlandet” er også udtryk for, at danskere i udlandet ofte ønsker at mødes med andre danskere.

Fik SATS midler

Selv om KIT er et nyt projekt, har det opnået anerkendelse ved bl.a. at få del i de offentlige SATS pulje midler i forbindelse med finansloven. En halv million kr. om året over 3 år er det blevet til. Resten af budgettet skal hentes hjem via kontingenter og gaver. Der er brug for 3-400.000 kr. udover offentlige midler.
I bestyrelsen er 3 repræsentanter fra ovennævnte kirkesamfund og 2 repræsentanter for enkeltmenigheder.