Nyt center for unge i Århus

Afrika InTouch vil fra 1. januar 2004 have et nyt center for unge med interesse i mission og Afrika.Målet for centret er at skabe et godt miljø for nuværende og nye frivillige, men samtidig være et sted, hvor unge kan komme ind og få en snak om engagement og mulighederne i Afrika.
– Vores håb med centrets centrale placering er, at det skal blive et samlingssted for de frivillige unge, siger bestyrelsesformand Anders Mogensen.
Udover at være samlingsted bliver det også basen for Afrika InTouch. Kontoret, som før har været i Christiansfeld, flytter også til Århus, så det hele bliver samlet på et sted.
Afrika InTouch er en kristen børne- og ungdomsorganisation, som ønsker at engagere børn og unge i mission i Afri-ka. Afrika InTouch er bl.a. med i udviklingsprogrammer, drik-kevandsprojekter, et radioprojekt og ledertræning.

Fra et drikkevandsprojekt i Dakka i Nigeria