Vers fra Lukasevangeliet fundet i Jerusalem

Arkæologer har fundet en inskription, der omtaler Simeon, i Jerusalem. Fundet er sket på et 20 m. højt gravmonument i Kedrondalen sydøst for tempelpladsen i Jerusalem.
Den nævnte Simeon er ikke nogen tilfældig person – idet inskriptionen svarer til Lukas Evangeliet kap. 2, vers 25, sådan som det står i den version af Lukas, der findes i det såkaldte Codex Sinaiticus (fra ca. 4. årh. e. Kr.). I oversættelse står der: „Simeon, som var en meget retfærdig mand og en meget hengiven/gudfrygtig gammel, ventende på folkets trøst“.

Aftegning af inskriptionen, der på græsk fortæller om Simeon

Da Maria og Josef kom ind i templet med barnet Jesus på 8. dagen efter fødselen, trådte Simeon frem og proklamerede, at barnet var den lovede Messias.
Fundet af teksten kan måske bekræfte en gammel tradition fra byzantinsk tid om, at Simeon, Zakarias og Jesu bror, Jakob, var begravet samme sted. Arkæologer har tidligere fundet en anden inskription, der i oversættelse lyder: „Dette er Zakarias’ grav, martyr, meget from præst, Johannes’ far“.
Ud fra skriftformen dateres inskriptionen til at være fra ca. 400 e.Kr. På dette tidspunkt var der if. historiske kilder en del pilgrimsrejsende i området, der søgte efter „hellige“ steder med relation til bibelske personer – og måske skyldes inskriptionen netop den gamle tradition om de tre mænds grav på stedet.
Det særlige ved denne inskription er, at det er det tidligst kendte nytestamentlige citat, der er indskrevet på et gravmæle – og ud over et citat af Paulus, der er fundet i Kæsarea, er det det tidligste nytestamentlige citat i Israel overhovedet.
kilde: www.sba-dk.dk/SBAs nyhedsmail