Egyptisk forfatter advarer:
– Er Europa ved at blive „Eurabien“?

Europæere underkaster sig islamisk indflydelse af frygt for „hellig krig“, mener forfatteren Bat Ye’or I en forelæsning om jihad, islamisk hellig krig, og dhimmier, andenrangsborgere i islamiske lande, viste forfatteren Bat Ye’or, hvordan Europa har opgivet kampen mod islamisk jihad.– Vi lever i en tid med global jihad. Den europæiske kultur forandres og Europa er på vej til at blive et Eurabien. Europa har fået en „dhimmi-mentalitet“ og kæmper sammen med muslimerne imod Israel og USA, sagde hun.
De skarpe holdninger kom til udtryk under en „Herbert Berman-forelæsning“ på „The Jerusalem Center for Public Affairs“ i sidste måned.
Bat Ye’or er født i Egypten, er britisk statsborger og bosiddende i Schweiz. Hun er bl.a. kendt for bogen „The Decline of Eastern Christianity under Islam“ (Kristendommens tilbagegang i Østen under islam). Den handler om, hvordan kristne og jøder i to islamiske ekspansionsbølger i Middelhavsregionen og Mesopotamien blev erobret gennem jihad, hellig krig.
Nu har islam lanceret en global jihad, og Europa er ved at give efter og acceptere „dhimmi-status“ som undertrykte slaver, der lever på islams nåde, hævder hun.
– EU vil ikke nævne sine kristne rødder i sin grundlov, for muslimerne vil nægte at blive integreret i en kristen civilisation.
Kirken svigter
Hun mener desuden, at kirken i Europa af hensyn til muslimerne svigter sin jødisk-kristne arv, dvs. fornægter kristendommens forbindelse til jødedommen:
– Der har altid været en trend i kristendommen, som har betragtet jødedom som en personificering af „den onde religion“. De mener, at „den onde Gud“ er i Det gamle Testamente, mens evangeliet repræsenterer „den gode Gud“.
Hun nævnte bl.a. den såkaldte Marcionisme fra kirkens første århundrede, der afskaffede Det gamle Testamente og endte med en bibel bestående af Lukasevangeliet og 10 af Paulus’ breve. Kirken i Europa er igennem en lignende forandring i dag under pres fra islam, mener hun. Og det får betydning for synet på Jesus:

En anden Jesus?

– Islam ser på jødedom og kristendom som en falsk udvikling af islam. Muslimer accepterer ikke den jødisk-kristne forbindelse, at kristendommen kommer fra jødedommen. For muslimer er det en fornærmelse at sige, at kong David var en hebraisk konge. De mener, at bibelhistorien er islams historie, og Jesus var en muslimsk profet, som talte om Muhammed.
Dette Jesus-syn er på vej ind ad bagvejen i kirken, fordi kirken generelt sympatiserer med palæstinenserne i Mellemøstkonflikten: Jesu person bliver en muslimsk Jesus, som erstatter den hebraiske Jesus. Den muslimske Jesus er god, mens den hebraiske er ond:
– Kirker i Europa prøver at erstatte „den onde Jesus“ med den muslimske Jesus. De knytter kristendom og kirke til palæstinensernes arabisk-muslimske Jesus. Kirkerne er blevet præget af en dhimmi-holdning, fastslog Bat Ye’or.

Vedvarende krig

Alt dette er kun et resultat af islams utrættelige felttog, „at jihad må fortsætte, indtil der kun er Allahs religion tilbage“:
– Jihad er en ideologi. Den islamiske civilisation er opbygget på jihad. Derfor er det mærkeligt i Europa at høre, at terrorisme er et resultat af fattigdom og uvidenhed. Det er ikke sandt. Jihad er vedvarende krig.
Bat Ye’or forklarede, at islam deler verden i to. Der er de lande, som er islamiske og har fred, „fredens hus“. De andre tilhører „krigens hus“, dvs. den ikke-muslimske verden. Ikke-muslimer betragtes som fjender, som enten må ødelægges eller underkaste sig, blive dhimmi’er.