Stig T. Christensen
Fornyelsens formand fylder 60 år

Tirsdag den 3. februar kan sognepræst Stig T. Christensen, Sønderborg, fejre 60 år.Stig Christensen har i hele sin 31-årige præstetid ved Skt. Marie Kirke spillet en afgørende rolle i den karismatiske fornyelse.
Stig Christensen kommer fra Hammel ved Silkeborg, hvor forældrene drev en fabrik. Det var ikke et specielt kirkeligt hjem, men en anden søn, Flemming Christensen, valgte også at studere teologi – han er i dag SF-borgmester i Vejle.
Selv blev Stig jurist fra Århus Universitet i 1969, hvorefter han var ansat i Socialdirektoratet i Københavns kommune frem til 1973. På en Rotary-rejse havde han mødt Rhoda fra Skotland. De to havde skrevet sammen et par år og var nu blevet gift.
Rhoda var vokset op i den presbyterianske kirke, og for hende var troen en naturlig sag. Stig interesserede sig mere for det nyreligiøse. Han dyrkede bl.a. yoga.

Oplevede et mirakel

Men kolleger i den børnehave, Rhoda arbejdede i, inviterede dem med til et møde i Falconércentret i 1970, hvor Billy Graham blev transmitteret på storskærm. Her besluttede Stig at omvende sig for at tro på Jesus Kristus.
Han kom i kontakt med bl.a. pastor Johs. Magelund i Zions kirke, og her oplevede han et mirakel. Det skete ved indoneseren Mel Taris besøg i Danmark. Mel Tari, som har skrevet bogen „Vinden blæser hvorhen den vil“ (Pionér-forlaget) fortalte om de mange mirakler, der skete ved vækkelsen på Timor. Ved mødet opfordrede han tilhørere, der var syge, til selv at lægge hånden på deres syge sted, mens han bad for helbredelse i Jesu navn. Stig blev her helbredt for en diskusprolaps. Han havde flere år før været ude for en trafikulykke i Århus, hvor skulderen var blevet skadet, og havde ligget syg tre måneder med en ret alvorlig hjernerystelse. Det var også gået ud over ryggen, som fortsat plagede ham meget. Men her oplevede han et guddommeligt indgreb.
På samme tid begyndte den karismatiske fornyelses-bevægelse at komme til Danmark, og efter den karismatiske oplevelse var det naturligt for Stig at søge ind i de kredse.

Juristen blev præst

I 1973 afsluttede Stig særuddannelsen, så han kunne blive præst i Folkekirken.
Han kom til Skt. Marie kirke i Sønderborg, hvor der hurtigt samledes en aktiv menighed omkring ham.
I byen boede også lægen Michael Harry, som i disse år spillede en vigtig rolle i den åndelige fornyelse, så Sønderborg blev for en tid et kraftcenter. Bl.a. stiftede en gruppe med Stig som formand Asserballeskov Bibelcenter i 1973, hvor der blev holdt en lang række møder og stævner med talere fra både ind- og udland. Også i kirken arrangerede den nye sognepræst møder og gudstjenester, hvor der bl.a. foregik bøn for syge og flere blev gudommeligt helbredt.

Formand for Oase

I 1980 blev Vejen Højskole Kibbutz oprettet, og her var Stig Christensen formand frem til skolen måtte lukke i 1993. Han var samtidig timelærer på højskolen, hvor der også blev holdt mange fornyelses-møder.
I 1989 var Stig Christensen med til at stifte fornyelsesbevægelsen Dansk Oase indenfor Folkekirken, og han har med et par afbrydelser været formand siden.
Han skrev sammen med andre karismatiske præster bøgerne Ild og Ild fænger.
Samtidig var han med i Forlaget Scandinavias bestyrelse frem til Udfordringen blev udskilt i 1988, hvor han gik med over i den nye bestyrelse for avisen.
Ind i mellem var han jævnligt rejseleder på rejser til bl.a. Israel, og han er netop blev valgt til ny formand for Den Internationale Kristne Ambassades afdeling i Danmark og står f.eks. for en løvhytterejse i september.
Også i sognet har Stig Christensen været meget aktiv. Han har været formand for De Danske menighedsplejer i Sønderborg, der omfatter 13 institutioner, han har været formand for Kirkens Korshær, været med i kredsbestyrelsen for Sudanmissionen, menighedsrådsforeningen for Sønderjylland, været formand for Tennisklubben, med i Ys Mens klubben, osv.
I fritiden spiller han udover tennis også golf, som han har fået smag for i Skotland, når han og Rhoda var på besøg hos svigerforældrene. Svømning har han også dyrket en hel del, indtil han fik hjerteflimmer for nogle år siden. Da måtte han nedtrappe sine mange bestyrelsesposter en periode.
Rhoda og Stig Christensen har tre sønner; Scot som er teolog og præst ved Johannes kirken i Herning, Jakob, som også er teolog, men arbejder som lærer på Svankjær Efterskole, og Mark, som er lærer på en friskole i København. Alle sønner er nu gift og der er 5 børnebørn.
60-årsdagen fejres på dagen med en reception i Sønderborg Menighedshus på Østergade 1 fra kl. 14-19.