Nyt medlem i hovedbestyrelse

Ole Jørgensen, Egtved, er trådt ind i Kristelig A-kasses hovedbestyrelse.Ole Jørgensen er 49 år og arbejder som graver ved Viuf Kirke ved Kolding og kender allerede Kristelig A-kasse godt fra andre tillidshverv: Han er lokalformand for Kristelig Fagbevægelses Vejle afdeling, og i otte år har han været formand for Kristelig Fagforenings service-fagbestyrelse.
Ole Jørgensen afløser statsautoriserede revisor Ole Erbs, Erritsø, som går ud af bestyrelsen, fordi han er ansat i det samme revisionsfirma, som Kristelig A-kasse har valgt som ny revisor.