Sand, vand og mission

Skal børnene afsted på sommerlejr
uden forældre, er der mange mulighederI lighed med andre år holder Danmission flere sommerlejre for børn og unge rundt om i sommerlandet, bl.a. på Blåvandgård, hvor den nuværende lejr-chef Louise Holm har medvirket 25 gange!– Mit møde med Blåvandgård startede for længe siden, da jeg som 3-årigt missionærbarn fulgte med mine forældre på besøg på lejren. De var missionærer i Japan for det daværende DMS og netop den sommer på hjemmeophold. De tog med på lejren for at fortælle om missionsarbejdet i Japan og for at hjælpe til på lejren. Mine ældre søskende var med på lejren som deltagere, og på den måde kom lejren ind i årerne på min familie, fortæller Louise Holm.
– At fortælle, hvad den lejr har betydet for både mig og så mange andre, er næsten ubeskriveligt. Som barn havde jeg den idé, at Gud boede i det store grønne sommerhus lige ved siden af Blåvandgård. Og det er nok et meget godt sted at starte……mødet med Gud.
– Det, Blåvandgård-lejren har givet mig, har en enorm betydning og er noget, jeg bruger hver dag. Bibeltimer, hvor alle de store spørgsmål bliver vendt, og ingen er for små eller for store til at tage del i snakken. Her mødte jeg en kristendom, hvor der var plads til at undres, forstå og spørge igen. Aktiviteter som temadage, natløb, konkurrencer og leg, hvor samarbejde var i højsædet, gav mig og alle de andre børn og voksne en oplevelse af at have mødt et særligt fællesskab. Og gennem disse ting lærte man at forstå store begreber som fattigdom og nød, kærlighed og nåde, fællesskab og hvem ens næste er.

Sudanmissionen

holder også børne- og teenlejre i sommerferien, bl.a også ved Blåvand og på Philipsborg ved Haderslev.

Evangelisk Børnemission

arrangerer børnelejre ved Roskilde Fjord i uge 28 og 29 samt teenagelejre i uge 26 ved Roskilde Fjord og uge 27 på Bornholm.

Sommerlejre – for de udsatte børn

Blå Kors Ungdom har i mange år holdt sommmerlejre for børn og unge.
Deres særlige målgruppe er børn, der har det svært derhjemme, f.eks. på grund af forældrenes alkoholmisbrug. Blå Kors Ungdom har dog et stort ønske om, at lejrene skal være åbne for alle, så der kan opstå venskaber på tværs af forskelle i børnenes baggrund.
Mange af de frivillige ledere har været med gennem mange år og har dermed stor erfaring i at se børnenes behov. Desuden er der en normering på 1 leder pr 2,5 barn. På den måde er der overskud – også til at være noget for de børn, der ikke af sig selv opsøger fællesskabet.
Børnelejr 1 holdes 26. juni – 3. juli på Sjellehedecenteret v. Galten.
Børnelejr 2: 26. juni – 2. juli på lejrcenteret Hummelmosen v. Fjellerup
Børnelejr 3: 4. juli – 10. juli på Djurslands Efterskole i Fjellerup
Ungdomslejr: 3. juli – 9. juli på lejrcenteret Hummelmosen v. Fjellerup
Børnelejrene er for de 7-13-årige, ungdomslejren for aldersgruppen 14-25 år.