Flere græd under Jesus-film

Den katolske kirke i Herning er begyndt at deltage i fælles bønnemøder med frikirkerne. Jesus-filmen The Passion of the Christ bragte også kirkerne sammen langfredagBio City i Herning var fyldt langfredag, da fire frikirker i samarbejde med den katolske kirke i byen, Skt. Peters Kirke, havde lejet biograf-salens 265 siddepladser til en særforestilling af Jesus-filmen „The Passion of the Christ“.
Mange menighedsmedlemmer havde inviteret venner og bekendte med, og det blev en meget stærk og bevægende oplevelse for alle, fortæller frikirkepræst i Jesushuset Flemming Berg, der er mere end begejstret.
– Flere gik ud af salen efter forestillingen uden at have rørt deres popcorn og slik. Filmen tog folks fulde opmærksomhed, så de glemte alt andet, fortæller han.
Mange af de kirkefremmede gav udtryk for, at filmen havde givet dem noget at tænke over, og enkelte publikummer græd også.
– Folk sad rigtigt længe i salen efter forestillingen. Først da personalet bad os gå på grund af næste forestilling, forlod alle salen, fortæller Flemming Berg.
Lars Bo Olesen, frikirkepræst i Kristent Center, havde også taget en ven med.
– Det er første gang, jeg har set vedkommende berørt af evangeliet. Det er en film, som „flytter noget“, udtaler han.

Fælles bønnemøder

Omkring 40 katolikker fra Skt. Peters Kirke var med til særforestillingen af The Passion of the Christ. Der er i det hele taget et meget godt samarbejde mellem katolikkerne og de mere traditionelle karismatiske kirker i byen, hvoraf nogle holder fælles bønnemøde.
– Jeg er begyndt at deltage i bønnemøderne, og det er jeg meget glad for. Vi er meget forskellige, men vi har samme budskab. Vi kan derfor lære noget af hinanden og få fordomme nedbrudt. I stedet for at mene, at de andre kirker ikke er lige så gode som éns egen kirke, skal vi samarbejde og kunne henvise til hinandens kirker, fortæller Kaare Nielsen, der er diakon i Skt. Peters Kirke og besidder det meste af præsteembedet i kirken.
Påskemorgen blev der holdt en tværkirkelig gudstjeneste i Sportscentret Herning, hvor mellem 600 og 700 mennesker deltog fra byens frikirker og omegn.
De fem kirker i Herning, der havde arrangeret særforestillingen til The Passion of the Christ, var Kristent Center, Jesushuset, Herning Menig-hedsCenter (Apostolsk kirke), Pinsekirken og Skt. Peters Kirke.