Glædelig Påske

Der var engang en konge, som levede i et kongerige på godt og ondt. Kongen havde en søn, som han elskede over alt på jorden, og han ville gøre alt, hvad der var i hans magt for at gøre det bedst muligt for sin søn. På et tidspunkt blev der indført en lov i landet om, at tyveri skulle straffes ved afhugning af den højre hånd. Kongen hadede tyveri og enhver anden form for overtrædelse af loven, så straffen for overtrædelse blev skærpet. Efter et stykke tid hørte kongen, at soldaterne havde pågrebet en tyv, og at han nu var på vej til kongen for at få sin straf. Da tyven kommer ind til kongen, ser kongen det værst tænkelige, for under hætten på tyven står kongens søn. Kongen er dybt ulykkelig og splittet mellem to personer; den kærlige far, og den retfærdige konge. Der er kun én ting at gøre. Kongen kalder sin søn frem, trækker sværdet ud af skeden, men i stedet for at skære sønnens hånd af, hugger han sin egen af. Dommen var afsagt, men faderen/kongen valgte at gå i sin søns sted. På samme tid var kongen 100 pct. retfærdig og 100 pct. kærlig.

Se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn og vi er det
1. Johannesbrev 3, 1
Det vers fik jeg til min konfirmation d. 7. april 1991, og 13 år efter er det det jeg må mindes her i påsken. Jeg må mindes Guds store kærlighed til mig. Den kærlighed, der var så stor, at Han ville ofre sin egen søn for min skyld. Samtidig må jeg også rette fokus på, at det var mig, som det fejlende menneske, der havde fortjent straffen, som Jesus tog. Gud hader synd, Gud kan ikke leve med synd, men Gud elsker syndere. Gud hader de ting, vi gør forkert mod os selv og andre, men han vil altid elske os, uanset hvad. Det er den kærlighed, Han har vist os.
Påske er den vigtigste højtid for en kristen, siges der. Men alligevel tror jeg, mange har svært ved at forstå den, jeg selv inklusiv. Vi forventer af os selv, at vi skal kunne forstå en person, som i påsken bryder alle naturlove og opstår igen, og det er svært at forstå. Bibelen forventer ikke, vi forstår Ham, den beder os om at tro på Ham, og hvad Han er i stand til, så Han kan få lov til at komme ind i vores liv og fejre Påske. Påske er ikke kun en årlig højtid, men bør være et dagligt programpunkt, hvor jeg som kristen møder både den retfærdige og den kærlige Gud, så tror jeg Påske bliver nemmere at forstå.

Personlig huskeliste i påsken:

– At det var mig, der skulle have hængt, hvor Jesus hang.
– At Gud elsker mig, men hader mine synder. Begge dele har konsekvenser.
– At Påske handler mindst lige så meget om mig, som Jesus.
– Find selv på flere…