Nul sex – mer’ Jesus!

Skolemissionen kombinerer AIDS-forebyggelse med forkyndelse i ZambiaSkolemissionen, School Mission of Christ Int., herunder AIDS-forebyggelsesprojektet, er en del af Apostolsk Kirkes Missions arbejde i Zambia og har som organisation eksisteret siden 1987. Der er 10 ansatte, og arbejdet er tværkirkeligt. Zambia er et af de lande i hele verden, der er hårdest ramt af AIDS. Ca. hver fjerde zambianer har AIDS, over en periode på 20 år er gennemsnitslevealderen faldet med 17 år fra 54 år til 37 år. Da AIDS således er den alvorligste trussel mod befolkningen, har Skolemissionen valgt at koncentrere sig om AIDS-forebyggelse.
Skolemissionen har mulighed for at få fat i de unge, inden de bliver seksuelt aktive, da organisationen har en fri og åben adgang til skolerne – både til de unge og til lærerne.
Arbejdet foregår gennem undervisning i, hvordan man undgår at få AIDS blandt børn og unge, hvoraf mange har mistet deres forældre, oprettelse af grupper blandt elever og lærere, så de har et kristent fællesskab at være med i, vejledning og støtte gennem samtale, forbøn og medmenneskelig omsorg samt uddannelse af lokale ledere og lærere på skolerne.

Løsning på problemet

I forhold til andre AIDS-kampagner har Skolemissionen den fordel at de ikke alene er i stand til blot at undervise og informere, men de kan også henvise til løsningen på problemet. Uden at fordømme nogen gør de det klart, at den eneste sikkerhed og beskyttelse ligger i at følge det bibelske princip:
Ingen sex før ægteskabet og ingen sex uden for ægteskabet. Selvfølgelig understreger de samtidig behovet for at acceptere Jesus Kristus som frelser og herre, fordi ingen er i stand til at leve efter Guds love i egen kraft. Skolemissionens pastorer leder mange elever og lærere til tro på Jesus Kristus.