Kaja Petersen
Ny formand vil styrke kirkelig profil

– KFUM og KFUK har stadig en væsentlig rolle at spille i dansk kirkeliv. Det skal være mere synligt, end det har været de senere år.Det siger KFUM og KFUK’s nye formand, Kaja Petersen, der blev valgt til posten efter organisationens lands- og delegeretmøde i april.
Kaja Petersen vil bl.a. gøre sit til, at KFUM og KFUK fremover kommer til at spille en mere aktiv rolle i medierne, når emnet er børn, unge og kristendom.
– Lige præcis i børne- og ungdomsarbejdet har vi rigtig meget at byde ind med. Men vi har været for dårlige til at melde os på banen i forhold til pressen, siger hun.
Sammen med resten af KFUM og KFUK-ledelsen har Kaja Petersen sat sig for at vende organisationens medlemsnedgang. Målsætningen er, at KFUM og KFUK om fire år har 10 procent flere medlemmer under 30 år end i dag.
Kaja Petersen er ikke ubekendt med formandsrollen. Siden 2001 har hun været organisationens 2. formand.
I 1987 blev hun ansat som sekretær i KFUM og KFUK’s Hovedafdeling, og senere blev hun storbysekretær i København.
Den nye formand har haft medlemskort til KFUM og KFUK i over 30 år, og hun er ikke i tvivl om, hvad organisationen har givet hende gennem årene.
– Jeg har fået en enorm vidvinkel i forhold til verden. KFUM og KFUK er en meget bred organisation, og det har smittet af på mit livs- og menneskesyn, siger hun.
– Og så har de mange opgaver, jeg er blevet betroet, givet mig en følelse af at kunne bruges.
Kaja Petersen er 47 år og arbejder i dag som farmakonom ved H:S Apoteket ved Rigshospitalet.