Evangelist starter ‘Powerskole’

Den tværkirkelige missionsorganisation Evangelist starter nu sin egen bibelskole.Blandt underviserne er Karen og Christian Hedegaard, Lena Løbner og Camilla Holstein fra Evangelist – samt Bruno og Rakel Knutzen fra København.
Bruno Knutzen står som leder af skolen. Gennem hans tjeneste er mange gennem årene begyndt at „fungere i det overnaturlige,“ hvilket også er målet på Powerskolen.

Underviser i Kundskab, Karakter og Kraft

Skolen starter 30. august med et tre måneders kursus. Der sættes fokus på de tre K’er – Kundskab, Karakter og Kraft.

Powerskolens lederpar bliver Rakel og Bruno Knutzen

– Målet er, at eleverne forstår deres kald og finder ind i deres bestemmelse, at de får den nødvendige kundskab og lader Gud forvandle deres karakter, så de kan blive udrustet med Helligåndens kraft til at gøre en forskel i Danmark og nationerne, fortæller Karen Hedegaard.
Undervisningen foregår i Hillerød fire dage om ugen, mandag-torsdag fra kl. 9-13.30. Kurset på i alt 12 uger (eksklusiv efterårsferie) fortsætter frem til 2. december.
Der bliver også et forårskursus på fire måneder i februar-maj. Kurset er også åbent for dem, der ikke har fulgt undervisningen i efteråret.

Stærke emner

Emnerne for undervisningen går lige på: „Kend din Gud“, „Vend din Skæbne“, „Guds nærvær“, „Kraft til Healing“, „Engle og Dæmoner“, „Din mund er en Tryllestav“, „Fra sygdom til sundhed“ og „Tidens Tegn“ er nogle af de emner, som vil blive introduceret på den nye Powerskole.
Foruden skolens faste lærere har skolen indbudt en række gæstelærere: Josephine Mukamazimpaka fra Rwanda, Johannes Hansen fra Apostolsk Kirke, David Hansen, Aalborg MenighedsCenter, Anne-Lise og Peter Madsen, der er missionærer i Afrika og Israel.
Prisen for tre måneders undervisning er 3.000 kr. plus bøger. Dertil kommer udgifter til rejser en gang om måneden, hvor eleverne kommer med på Christian Hedegaards møder: „Åndens Magt“ og lærer at omsætte teori til praksis.