Grosbøll-sagen bør afgøres af en præsteret

Indre Missions formand tør ikke gætte på udfaldet af en retssag mod Thorkild Grosbøll, men en præsteret er det eneste rigtige sted at afgøre sagen, mener hanSagen om sognepræst Thorkild Grosbøll, der ikke tror på Gud, er en teologisk læresag og kan derfor ikke afklares ved en tjenestemandssag. Det eneste rigtige er at prøve sagen i en præsteret, mener Indre Missions formand, sognepræst Christian Poulsen.- Vi har behov for en læremæssig afklaring, og jeg har ingen teologiske argumenter mod en præsteret. Sagen mod Bent Feldbæk-Nielsen viste, at en gejstlig domstol kan fungere på tilfredsstillende vis, siger Christian Poulsen.
Dermed henviser han til præsterettens hidtil eneste sag, hvor præsten i Snedsted blev fradømt kjole, og krave for at døbe børnene til Faderens, Sønnens og Helligåndens navn i stedet for i.

Afledningsmanøvre

Biskop Lise-Lotte Rebel forsøgte i sidste uge at rejse en tjenestemandssag for aftalebrud mod Thorkild Grosbøll, og det oplever Christian Poulsen som en afledningsmanøvre.
– Jeg kunne fristes til at spørge, om biskoppens modvilje mod brug af præsteretten skyldes, at biskoppen frygter, at en dom fra præsteretten vil dømme Grosbøll inde, sagde Christian Poulsen i sin formandsberetning på Indre Missions årsmøde i weekenden.
– Er det tilfældet, skulle man måske se på en revision af kriterierne for valget af de teologisk sagkyndige, som skal medvirke, når præsteretten nedsættes. Det er mere fair og relevant end at skyde skylden på pressen, forsøge sig med skærpet tilsyn, som intet har hjulpet, eller foreslå alternative domstole, sagde IM-formanden.
Christian Poulsen tør ikke selv gætte på udfaldet af en læresag mod Thorkild Grosbøll.
– Det afhænger helt af, hvilke teologer der kommer til at dømme ham. Men hvis præsteretten dømmer Grosbøll inde, er det et udtryk for, at Folkekirken er faldet fra dens egen bekendelse.
– I en bekendelseskirke som Den Danske Folkekirke kan man ikke sætte sig uden for bekendelsen og stadig være præst, fastslår Christian Poulsen, der ikke vil komme nærmere ind på konsekvenserne, hvis en præsteret frikender Grosbøll.
– Under alle omstændigheder har Grosbøll nok nået pensionsalderen, før der er afsagt dom i sagen, slutter Poulsen.