Lov mod konverteringer

Sri Lankas politiske ledelse fremlagde i juni et nyt lovforslag om at forbyde alle omvendelser fra en religion til en anden. Lovforslaget har til hensigt at beskytte den buddhistiske religion imod konverteringer til andre religioner og dermed at standse den kristne vækkelse i landet.
Hvis lovforslaget bliver vedtaget uden ændringer, vil det kriminalisere både dem, som selv konverterer til en anden religion, og enhver, som bliver kendt skyldig i at medvirke til, at dette sker. Strafferammen vil være fængsel i syv år eller en bøde på omkring 35.000 kroner. Efter planen vil nationalforsamlingen stemme om forslaget d. 20. juli.