Blå Kors igen med

Dansk Blå Kors igen fuldt med i det Internationale Blå Kors, som denne sommer holdt sin generalforsamling i Hillerød

Godt 200 deltagere fra flere end 30 nationer mødtes i juli til generalforsamling i Det Internationale Blå Kors på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Generalsekretær i Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen

Efter en femårig forandrings- og fornyelsesproces i Det Internationale Blå Kors (IFBC) blev det vedtaget at ændre vedtægterne, så IFBC i højere grad skal fungere som et uformelt netværk for de nationale Blå Kors organisationer.
Samtidig er der et ønske om at inkludere andre kristne organisationer, som arbejder inden for alkohol- og narkotikafeltet. De nye vedtægter definerer personlig afholdenhed fra alkohol som en kerneværdi og et grundlæggende arbejdsredskab i kampen mod rus-problemerne. Men ifølge de nye vedtægter vil det fremover være op til den enkelte nationale medlemsorganisation at afgøre, hvor vidt personlig afholdenhed skal være et medlemskriterium eller ej.
– I Blå Kors Danmark blev medlemskriteriet udvidet allerede i 2001 således, at man også ved at forpligte sig på ædruelighed kunne blive medlem. Blå Kors Danmark har siden da været medlem af IFBC på „dispensation“, men med de nye vedtægter er vi igen medlem på „lige fod“ med andre lande, siger generalsekretær Jens Erik Rasmussen, Blå Kors Danmark.
Det helt grundlæggende i Blå Kors var der fuld enighed om ikke at ændre på: „Sand frihed kommer gennem tro på Jesus Kristus.“
Vakte tanker i Danmark
For Blå Kors Danmark blev konferencen en stærk udfordring til at gå ind med økonomisk og muligvis også faglig støtte til projekter i Afrika – bl.a. i Tanzania. Økonomisk støtte i de østeuropæiske lande er også til overvejelse og drøftelse i foreningen.
– Det var tankevækkende at konstatere, hvor langt relativt begrænsede ressourcer kan række på rette sted og til rette tid. Opgaven med at hjælpe mennesker, som er i vanskeligheder på grund af et for stort alkoholforbrug, er aktuel ikke alene hos os, men mange steder ud over kloden, fastslår generalsekretær Jens Erik Rasmussen.
Henri