Frelsens Hær laver yoghurt

Da de nordkoreanske myndigheder for nylig definerede yoghurtproduktion som et udviklingsprojekt, besluttede Frelsens Hær International sig for at blive koblet på projektet.
Tidligere har myndighederne i Nordkorea opfordret familier og landsbyer til at forsørge sig selv ved at avle husdyr, så befolkningens basale ernæringsbehov dermed kan dækkes. Men det øgede husdyrhold medfører, at meget mælk går til spilde. Overskudsmælken bliver nu brugt til at producere yoghurt, og Frelsens Hærs rolle i projektet er at skaffe udstyr og emballage, samt at sørge for oplæring i yoghurtproduktionens ædle kunst.
– KPK