I bil fra Barcelona til LMF’s sommerstæve i Kolding

Elisabeth Holtegaard kom direkte fra Verdens Religionernes Parlament i Spanien til Lærernes Missions Forenings sommerstævne i KoldingMidt under Lærernes Missions Forenings Sommerstævne i Kolding ankom søster Elisabeth Holtegaard efter 2000 km.´s bilrejse fra Barcelona, hvor hun sammen med biskoppen fra Nigeria havde deltaget i Verdens Religionernes Parlament i dagene 7.-13. juli. Udfordringen har talt med Elisabeth Holtegaard, der bl.a. fortæller:

Elisabeth Holtegaard har gennem det meste af sit liv været travlt optaget med administration i den „danske“ NELC-kirken i Nigeria

Parlamentet samledes under mottoet: Embracing Difference, Transforming the World. Pathways to Peace: the Wisdom of Listening, the Power of Commitment (omfatte forskelle, omskabe verden. Vejene til fred: visdommen ved at lytte, magten i at overgive sig eller hengive sig).
Ved åbningsmødet deltog mere end 3000 mennesker fra over 75 lande. Ved velkomsten sagde formanden bl.a.: ”Vi skal demonstrere for verden, at skønt vi er forskellige, behøver vi ikke være hinandens modstandere. Vi skal være ydmyge over for egne fejltagelser i fortiden, og arbejde for fred i os selv, fred i samfundet og fred i verden omkring os.
Der var en rigdom af programmer at vælge mellem. De 400 program punkter var arrangeret i 3 hoved grupper: 1. intra religiøse der var baseret på læren, praksis og aktiviteter inden for et stort udvalg af religiøse og spirituelle traditioner. 2. inter religiøse der fokuserede på strukturerede muligheder for dialog og en lang række panel diskussioner ud fra mange forskellige religiøse og spirituelle perspektiver. 3. forpligtelse (engagement) der tilbød en række vellykkede projekter og initiativer, der har gjort en forskel rundt om i verden.
Sikh samfundet havde planlagt en langar, et gratis vegetarmåltid til alle deltagere hver dag, en tradition, der blev indført af deres grundlægger og første guru Nanak Dev Ji (født i 1469). Det er en arv, der over de følgende århundreder har udviklet sig til at være et bidrag til uselvisk tjeneste for menneskeheden. Enhver kan være med, uafhængig af kaste, køn, tro eller social og religiøs status. Det blev udtrykt ved at vi skulle tage vores sko af, have hovedet dækket som et tegn på respekt for Gud, der giver alt, og så skulle vi sidde på gulvet for at vise, at vi alle er lige. I følge deres brochure forventede de at servere langar til 10.000 deltagere dagligt.
Elisabeth Holtegaard fortæller, at det gav ny indsigt af den måde, mennesker praktiserer deres tro, og det gav nye facetter til det, man vidste på forhånd. Formålet med parlamentet var, at vi skal opmuntre gensidig forståelse og respekt for hinanden; at vi skal lære at leve i harmoni midt i de mange forskelle; at vi skal genkende det menneskelige i den anden og gøre vores forståelse af samfund bredere; at vi skal søge fred, retfærdighed og bæredygtighed, og at vi skal arbejde aktivt for en bedre verden. Vi kan kun håbe, at alle deltagerne vil prøve at få dette til at brede sig som ringe i vandet, når de kommer tilbage til deres daglige cirkler.
Verdens Religions Parlamentet har ikke til formål at skabe enighed eller lighed, men derimod gensidig respekt.