Kristen kampagne vil halvere verdens fattigdom

Den 15. oktober begynder en global, kristen kampagne, som skal holde verdens ledere fast på målet om, at klodens fattigdom skal være halveret inden 2015NEW YORK: En global alliance af kirker og kristne hjælpeorganisationer vil nu lægge pres på politikere og internationale ledere for at få dem til at opfylde deres løfte om at halvere verdens fattigdom inden 2015.

Sudanesere samler mad op, som er blevet smidt ud fra FN-fly

Pressionskampagnen kaldet Mika-udfordringen vil blive sat i gang i FN-hovedkvarteret i New York den 15. oktober i forbindelse med FN markering af den internationale „Udryd fattigdommen“-dag.
Formålet er at gøre noget ved det stadigt voksende problem med de 1,2 milliarder meget fattige mennesker på kloden.
Mika-netværket, som repræsenterer flere end 260 kristne hjælpeorganisationer, er gået sammen med World Evangelical Alliance (WEA) om den aktuelle kampagne. WEA repræsenterer 400 millioner kristne i 123 lande.
Løfter fra 191 lande
Kampagnen vil forsøge at mobilisere millioner af kristne til i højere grad at gøre noget for de fattige, og den vil udøve et politisk pres for at få indflydelsesrige politiske ledere til at opfylde de mål, som blev fastsat i de såkaldte „Millennium Development Goals“.
Alle FN’s 191 medlemslande har lovet at opfylde målene inden 2015. Målene indeholder målbare, og tidsbestemte indsatser vedrørende fattigdom, sult, uddannelse, børnesygdomme, HIV/AIDS, lighed for kønnene, miljø, gæld, retfærdig handel og nødhjælp.
Målene er ifølge Mika-netværket ikke umulige at opfylde, men det kræver, at tingene ikke blot fortsætter som hidtil, men at man som civilbefolkninger skifter kurs og holder de forskellige landes regeringer fast på målene.
Endnu inden kampagnen er gået i gang er Storbritannien gået foran med et godt eksempel ved ensidigt at ville slå en streg over de penge, landet har til gode i Verdensbanken fra fattige lande.
Det oplyste finansminister Brown på Labour-kongressen i sidste uge. Storbritannien står for næsten 10 pct. af den totale gæld, som Verdensbanken og udviklingsbanker har til gode.
Kører lokale udgaver
Den sydafrikanske biskop i Cape Town, pastor Ndungane, vil sætte Mika-kampagnen i gang foran 200 inviterede gæster. Han følges på talerlisten af repræsentanter fra Verdensbanken og FN’s Tusindårskampagne samt af en række ledere fra Afrika, Asien, Amerika og Europa.
Sideløbende med den globale kampagne kommer der til at køre lokale udgaver af Mika-kampagnen i Australien, Bangladesh, Canada, Indien, Peru og Storbritannien. I ni andre lande arbejder man i skrivende stund på at kunne tilslutte sig kampagnen – det gælder blandt andet i USA.
Kampagnen har sit navn efter Bibelens Mikas Bog kapitel seks og vers otte:
„Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.“ Mika 6:8.
– jeli