Løsensbog fejrer 275 års jubilæum

Grev Zinzendorfs løsenord udkommer stadig hvert år i over 100 landeCHRISTIANSFELD – To ord fra Bibelen og et enkelt vers fra en salme. Sådan har det stort set været, siden grev Zinzendorf i 1728 gav Brødremenigheden i tyske Herrnhut en strofe fra salmebogen som næste dags løsen.

Løsensbogen anno 2004

Hurtigt blev grevens idé til en tradition, og hver dag gik én af brødrene gennem byen med dagens løsen. Efterhånden blev efterspørgslen større, og i 1731 udkom den første Løsensbog. Og i de kommende år-tier bredte bogen sig til brødremenigheder i hele Europa og i de oversøiske missionsområder.
Oversat af emigranter
Den første dansksprogede Løsensbog udkom i 1888, men ikke i Danmark. Det var derimod danske emigranter i Wisconsin i USA, der var hurtigst med den danske oversættelse. Snart blev den danske Løsensbog dog udgivet af Brødremenighedens Bibel- og Traktatselskab.
Løsensbogen er i dag et næsten verdensomspændende fænomen og udkommer i flere end 100 lande i cirka 2 millioner eksemplarer.
Og der er stadig en række traditioner omkring tilblivelsen. Løsensordet fra Det Gamle Testamente udtrækkes blandt ca. 1700 skriftsteder i byen Herrnhut i Sachsen, mens ordet fra Det Ny Testamente vælges af Brødremenighedens ledelse i Herrnhut.
Invielse af korsal
Jubilæet for grev Zinzendorfs første løsensord fejres af brødremenigheder mange steder i verden.
I Danmark sker det ved en festgudstjeneste den 17. oktober i Søstrehusets korsal i Christiansfeld. Her vil der også være mulighed for at se en udstilling af gamle og nyere Løsensbøger.
Ved samme lejlighed vil der være officiel indvielse af den 500 kvadratmeter store korsal fra 1776, som er blevet grundigt restaureret og istandsat. Sidst der blev holdt gudstjeneste i korsalen er 18 år siden.