Ungdomskirke vil give teenagere livskvalitet

Medlemmerne af Skywalk blev trætte af at pille navle og startede en ny Azusa-klubRANDERS – En ny ungdomsklub for marginaliserede og utilpassede teenagere åbnede den 1. august i Randers som et svar på bøn.

Ungdomspræst Gert Bjørstad med hustruen Maria, der er ansat som daglig leder af klubben

Bag ungdomsklubben står Ungdomskirken Skywalk, som er en del af Den Evangeliske Frikirke i Randers.
– Vi var trætte af at sidde og pille navle, så vi begyndte at se på omgivelserne omkring os, fortæller ungdomspræst Gert Bjørsted.
Derfor satte menigheden i 2003 en ny overskrift for det fremtidige ungdomsarbejde. Overskrifrten hed „Out Of Church“ og blev hurtigt fulgt op af en konkret målsætning. Senest i januar 2004 ville ungdomskirken begynde et arbejde i byen.

Uventet opkald

– Det var store ord, men vi havde en stærk fornemmelse for, at hvis vi fortsat skulle kunne rumme de nye unge i Skywalk, så måtte vi udfordre dem langt bedre, end vi hidtil havde gjort, fortæller han.
Allerede en måned senere blev kirken helt uventet ringet op af lederen af Azusa Danmark Jens Henrik Kirk.
Lederne i Skywalk havde flere gange skelet til det kristne sociale klubarbejde Azusa i København. Men alt tydede på, at en ny jysk Azusa-klub skulle ligge i Kolding, og derfor var forhåbningerne små i Randers. Men Jens Henrik Kirk havde gode nyheder, og spurgte højst uventet, om ikke Randers-menigheden havde mod på at starte et socialt klubtilbud med marginaliserede teenagere som målgruppe.
Opringningen kom for præcis et år siden, og fra da af gik menigheden i gang med at arbejde målrettet for den nye Azusa-klub i Randers, der åbnede 1. august i 600 kvadratmeter store lokaler centralt i Randers.
Brugerne af klubben skal betale et bidrag for at deltage, og desuden sikrer SATS-midler og et lokaletilskud fra Randers Kommune, at økonomien løber rundt.

Flere villige hænder

Med Azusa-klubben håber menigheden at skabe et sted at være, hvor de bliver mødt af andre unge med overskud til at hjælpe.
Maria Bjørsted er ansat som daglig leder af klubben, og sammen med 18 frivillige medarbejdere, skal hun sørge for, at klubben kan holde åbent hver eftermiddag og aften.
Ungdomskirken Skywalk lejer sig ind i lokalerne to gange om ugen.
– Vi har oplevet, at Gud det seneste års tid har åbnet nogle døre for os, som vi ikke bare kunne ignorere, fortæller Gert Bjørstad, som forventer, at Azusa-klubben også vil være to stor gavn for menighedsarbejdet i Skywalk.
– Vi kan allerede mærke flere villige hænder. Og mange har fundet sin plads i et arbejde, hvor de uge efter uge erfarer, hvad det vil sige at kigge udad i stedet for indad som menighed, siger han.