Godt forlig for kristne organisationer

En anbringelsesreform, alkoholbehandling og børnepsykiatri var nogle af de vigtigste punkter i forliget om Folketingets satspulje, som faldt på plads tirsdag.Satspuljen kaldes også „De Fattiges Finanslov“ og er en sum penge, som hvert år opstår, fordi overførselsindkomsterne ikke stiger så meget som resten af lønningerne i samfundet. I år var puljen på 550 millioner kroner, som fordeles af Folketinget til fordel for de svageste i samfundet.
Igen i år har en række kristne organisationer fået tildelt penge til socialt arbejde. Blandt andet har Møltrup Optagelseshjem i Vestjylland fået 9 mio. kr. til renovering og fornyelse af værksted. Blå Kors har fået 5 mio. kr. over tre år til Projekt Tuba i København, der rådgiver børn og unge af alkoholikere. Og 2,1 mio. kr. over fire år til Projekt Knuden, der er et bofællesskab for stabiliserede misbrugere i Frederikshavn.
KFUM’s Sociale Arbejde har fået 8,3 mio. kr. over tre år til Projekt Broen, der er en målrettet dagbehandling af misbrugere og storforbrugere af alkohol og narkotika. Teen Challenge i København har fået 5,8 mill kr. over fire år til oprettelse af seks-otte døgnbehandlingspladser for misbrugere i Københavnsområdet. Og endelig har B-Ørnereden i Aalborg, der skaber venskabsrelationer mellem børn, unge og forældre i Aalborg Øst, fået 1,3 mio. kr. over tre år.
Formanden for Folketingets Socialudvalg, Tove Videbæk fra Kristendemokraterne, har siddet med ved forhandlingsbordet, og hun er godt tilfreds med forliget.
– Jeg glæder mig først og fremmest over, at der nu er afsat penge til en garanti for alkoholbehandling. Det har stået på Kristendemokraternes ønskeliste længe, for det er meget vigtigt, at alkoholikere, som er motiverede for at gå i behandling, ikke skal stå på venteliste i flere måneder med fare for, at de mister motivationen igen, siger hun.