Amerikanere tror på juleevangeliet

De fleste amerikanere tror, at Bibelen taler sandt om julen. Det viser en undersøgelse, som tidsskriftet Newsweek har lavetUSA: To ud af tre amerikanere tror på hele den kristne juleberetning – inklusive jomfrufødsel, engleåbenbaringer, betlehemsstjerne og tre vise mænd fra Østerland. Det viser en undersøgelse, som det ansete tidsskrift Newsweek har lavet om amerikanerens meninger om Jesus. Og når det drejer sig om jomfrufødslen alene, svarer fire ud af fem amerikanere, at de tror, det er sandt, når Bibelen fortæller, at Jesus blev født uden at have en jordisk far.
I den anden grøft tror én ud af fire amerikanere, at juleberetningen er en teologisk konstruktion, som er skabt for at skaffe tilhængere af troen på Jesus.
Flere end halvdelen af de adspurgte gav endvidere udtryk for, at de mener, at hvert eneste ord i Bibelen er sandt.

Jesus kommer
igen – senere

Endelig viste undersøgelsen, at 93 procent af amerikanerne tror, at Jesus rent faktisk har levet, 82 procent tror, at Jesus er Gud eller Guds søn, og 52 procent tror i lighed med Bibelens udsagn, at Jesus en dag vender tilbage til jorden – 15 procent tror, det sker, mens de selv er i live, mens 47 procent mener, det vil ske efter deres død.
Som en logisk konsekvens af ovenstående mener 62 procent af deltagerne i undersøgelsen, at der ikke kun skal undervises om evolution i de amerikanske skoler, men også i skabelseslæren, og 43 procent ønsker faktisk, at skabelseslæren skal erstatte evolutionslæren i skolerne.
-jeli