Stor omtale af kristent blads syn på sex

Domino banede vej for sober artikel i BT om Bibelens syn på sex før ægteskabet- Den nye forening FrikirkeNet har sendt det første nummer af foreningens kristne livsstilsmagasin Domino på gaden.
FrikirkeNet er et netværk af foreløbig 60 frikirker fra vidt forskellige kirkesamfund.
En af FrikirkeNets visioner er at være en røst i det offentlige rum, i den danske presse, og det må siges allerede er lykkedes.
I søndags havde dagbladet BT. en halvsides artikel om sex før ægteskabet, hvor Dominos nyhedsredaktør Svend Løbner havde 12 gode råd til læserne om, hvordan man undgår førægteskabelig sex eller i BT.s sprogbrug „ en praktisk anvisning på, hvordan unge med hormonerne uden på kroppen forbliver jomfruer indtil ægteskabet“.
En meget sober artikel – der kl. 22.00 samme aften var den mest læste artikel på B.T.s hjemmeside.
Gratisavisen Urban, Berlingske Tidende og Danmarks Radios P3 har også omtalt det nye livsstilsmagasin og bladets syn på sex.
Nu har Domino og FrikirkeNet mange andre emner at byde på. Men emner om sex og samliv har let ved at finde vej til pressens spalter, da de hører til de mest omtalte emner i det offentlige rum.
Det nye blads navn Domino er nøje udvalgt. Navnet refererer til kirkens Herre. Bladets vision er at fortælle den positive historie om, hvad Jesus gør i Danmark i dag.
„Domino vil konstruktivt stille spørgsmål til de politiske korrekte meninger og holdninger i Danmark og Europa. Ikke for den golde protests skyld – men fordi Jesus går en anden vej“, skriver bladets ansvarshavende redaktør Poul Kirk i sin første leder i bladet. Samtidig vil bladet naturligvis informere om livet i frikirkerne. Pinsebevægelsens nyhedsbrev K.E. og Apostolsk Kirkes nyhedsbrev Evangeliebladet er således nedlagt for at kunne lægge samlede resurser i Domino.
Domino er i tabloid format og udkommer 11 gange årligt. Bladet bliver delt gratis ud i kirker. Det finansieres af frikirkerne selv og af frivillige gaver.