Ny landsleder i Børne og Ungdoms Oase

Børne og Ungdoms Oase (BUO) har ansat organisationens nuværende ungdomskonsulent, David Mortensen, som ny landsleder. Han tiltræder på posten den 1. april 2005.

David Mortensen

David Mortensen afløser cand. theol. Keld Dahlmann, som efter tre år som landsleder i BUO er blevet valgmenighedspræst i Århus Valgmenighed.
Den nye landsleder er 24 år og uddannet elektronikfagtekniker. Han er oprindelig fra Esbjeg, hvor han gennem sit engagement i det lokale kirkelige ungdomsarbejde kom i kontakt med BUO’s arbejde. Det møde blev så frugtbart, at David Mortensen i 2002 valgte at aftjene sin værnepligt civilt i netop BUO, der på landsplan har cirka 700 medlemmer og 10 lokalgrupper.
Siden blev han projektmedarbejder og senere ansat som ungdomskonsulent på halv tid. Den stilling fortsætter han i, selv om han bliver landsleder. Fremover skal han nemlig varetage begge kasketter i en samlet fuldtidsstilling. Dog får landslederposten David Mortensens førsteprioritet.
Som landsleder skal han varetage organisationens daglige ledelse, arbejde med udvikling af teams og netværk, profilere bevægelsen samt udruste medarbejdere og ledere. Og så skal han arbejde med fundraising. En del af opgaverne har han allerede prøvet kræfter med som ungdomskonsulent.
Der bliver nok at se til for den unge landsleder, men i første omgang kan han trække veksler på sin forgænger Keld Dahlmann, som efter bestyrelsens ønske har sagt ja til at fungere som coach og rådgiver for BUO.
Ansættelsen af David Mortensen betegnes som et udtryk for BUO’s bestyrelses ønske om at fortsætte den linje i arbejdet, som er vokset frem under Keld Dahlmanns ledelse. David Mortensen arbejder allerede nu tæt sammen med Dahlmann.
Ansættelsen af David Mortensen markeres i forbindelse med Ungdoms Oases påskelejr i marts og på BUO’s årsmøde i Odder den 3. april.