Baptister hjælper baptister

BURUNDI – BaptistKirken i Danmark har netop fået bevilget en tiltrængt økonomisk håndrækning til Baptistkirken i Burundi, skriver BaptistKirkens Nyhedsbrev.
I det nordlige Burundi slog høsten i efteråret fejl, og det betyder, at der intet høstudbytte er at så og plante i dette forår.
Derfor skal de 200.000 kroner, som de danske baptister har fået gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, bruges til indkøb og uddeling af bønner, der kan plantes og blive til høst i september.
For at de sultende mennesker i Burundi ikke skal spise såsæden i stedet for at lægge den i jorden, uddeler FN’s fødevareprogram samtidig mad, så befolkningen kan klare sig indtil høsten.
Det er ikke første gang, de danske baptister hjælper hjemvendende flygtninge i Burundi. Alene det seneste år er der indsamlet og uddelt hjælp for 600.000 kr.
– ole