Flere baptister nægter at lade børn registrere

Et baptistpar er nu blevet meldt til politiet, fordi de ikke vil lade deres barn registrere i folkekirken. Folkekirkepræst forstår deres synspunkt
„Trods gentagne henvendelser i anledning af jeres barns fødsel har jeg endnu ikke modtaget en fødselsanmeldelse fra jer… Jeg har nu overgivet sagen til politiet.“

Baptisternes formand Lone Møller-Hansen bakker op om kampen for troslighed

Sådan er ordlyden i et brev, som Ane og Jacob Møller fra Amager har modtaget fra kordegnen i Sundby Kirke.
Parret er medlemmer af en Baptistkirke og finder det diskriminerende, at de ifølge loven skal hen til kordegnen i den lokale folkekirke for at få deres nyfødte barn registreret.
Det er en urimelig sammenblanding af stat og religion, mener parret, som sammen med et andet baptist-par, Majbritt og Allan Ibsen fra Tølløse, har skrevet et brev til kirkeminister Bertel Haarder og Folketingets kirkeudvalg med en opfordring til at lave en neutral ordning for civilregistreringen.
Alligevel har parret det lidt mærkeligt med at bryde loven i en sag, hvor deres søn er hovedpersonen. Og en politianmeldelse havde de ikke lige forventet.
– Derfor har vi også undersøgt hos en advokat, om vores civile ulydighed kunne få negativ betydning for resten af vores liv. Jeg arbejder som pædagog og vil gerne fortsætte med det, så vores deltagelse i aktionen skulle ikke koste noget på straffeattesten, siger Ane Møller til Kristeligt Dagblad.

Formand bakker op

Dermed er antallet af par i aktionen oppe på tre. Den første sag af sin art kom i januar, hvor Line og Rasmus Hylleberg, der også er baptister, nægtede at lade deres søn registrere i folkekirken. Dengang valgte BaptistKirkens formand Lone Møller-Hansen og missionskomitéen at bakke op om sine medlemmers kamp for troslighed i Danmark.
– BaptistKirken i Danmark støtter op omkring denne aktion, da det er vigtigt i et moderne samfund, at ingen religion eller trosretning er priviligeret frem for en anden, sagde Lone Møller-Hansen, der ikke mener, at man kan påberåbe sig religionsfrihed i Danmark, når man ikke har religionslighed.
Baptisterne mener, at den såkaldte civilregistrering bør flyttes fra folkekirken til for eksempel kommunerne. Kun i Sønderjyllands Amt er det ikke folkekirken, der varetager civilregistreringen. Her har man fastholdt den tyske praksis siden genforeningen i 1920 og ladet kommunerne registrere de nyfødte og de afdøde.

Sognepræsten forstår

Og den ordning mener mange er mere retfærdig. Blandt andre kirkebogsførende sognepræst Hans Peder Cappelørn fra Godthaabskirken på Frederiksberg, hvor Line og Rasmus Hylleberg skulle have registreret deres nu fire måneder gamle søn, hvis de ikke havde nægtet.
– Som embedsmand kan jeg ikke være enig i deres fremgangsmåde, men jeg har stor forståelse for synspunkterne. Civilregistreringen er jo ikke en hellig ko for folkekirken, og i et multireligiøst samfund bør den nok ligge et andet sted, siger sognepræsten, til dagbladet Politiken.
Ifølge Politiken har Line og Rasmus Hylleberg netop fået afslag på at få et sygesikringsbevis til sønnen Emil, fordi hans fødsel endnu ikke er registreret. Nu vil parret i stedet ansøge om at få lavet et pas til sønnen.