Fergo blev renset af ombudsmanden

Tidl. kirkeminister Tove Fergo tager til genmæle

I Udfordringen uge 7, 2005, bragte vi et portræt af kirkeminister Tove Fergo, hvori det fremgår at:
„Derfor måtte Fergo sættes under økonomisk opsyn „.
„Upopulært blev det især, da det kom frem, at kirkeministeren alligevel trods lønstoppet havde givet sin mand, sognepræst Peter Fergo, lønforhøjelse“.
Tove Fergo oplyser:
– Jeg har ikke på noget tidspunkt været undergivet økonomisk opsyn. Og jeg har ikke givet min mand lønforhøjelse.
Der er ikke tale om lønforhøjelse, men om efterregulering til fem præster (herunder min mand) for tab ved uretmæssig forbigåelse ved den ordinære LR-34 oprykning. Ifølge Kirkeministeriet beroede forbigåelsen på en fejl begået før min tiltrædelse som minister. At ministeriet hurtigt retter en opdaget fejl ved at yde fem præster det beløb, der uretmæssigt var blevet unddraget dem, kan ikke blive til, at kirkeministeren giver sin mand lønforhøjelse. Ingen af de fem præster har modtaget højere løn end enhver anden præst af samme alder.
Forholdet til lønstoppet er ganske irrelevant, da der som sagt er tale om tilbagevirkende efterregulering for et gennem flere år påført tab, og ikke om lønforhøjelse.
I sin rapport om undersøgelsen af hele oprykningssagen fastslår Folketingets Ombudsmand, at kirkeministeren intet har haft at gøre med sagen, der alene blev behandlet af ministeriets embedsmænd, fastslår Tove Fergo.