Udbredt enighed på møde om troens erfaringer

Repræsentanter fra tre folkekirkelige organisationer kom tættere på hinanden på en temadag om kristendommens erfaringsdimensionKristendom er ikke en ren intellektuel foreteelse, men også erfaring og liv. Men hvordan skal denne erfaringsdimension få plads i kirkens hverdag? Og hvor meget? Det var nogle af de fælles udfordringer og spørgsmål, en temadag på Menighedsfakultetet i Århus for nylig satte fokus på.

Tom Frederiksen fra Dialogcentret blev udfordret til at se Helligåndens gaver med et mere praktisk fokus

Karsten Korsholm Poulsen (Sprint) fra Indre Mission glæder sig over mere indbyrdes åbenhed.

– Det er et skridt på vejen mod at finde en fælles forståelse, at vi kan mødes en dag og prøve at finde en luthersk karismatik, siger Carsten Korsholm Poulsen (Sprint) som konklusion på temadagen. Han er undervisningskonsulent i Indre Mission og var med i samtalerne mellem Dansk Oase og Indre Mission, da Oase blev stiftet.
Sprint mener, at det endnu engang er det blevet gravet frem, at vi står bibelsk stærkt, når vi gerne vil gøre det:
– Vi begynder mere og mere at åbne os for hinanden og siger klart, at vi ikke har ret i alt. Derfor ser jeg endnu mere optimistisk på fremtiden, end da jeg mødte op i morges, fordi vi siger tingene ærligt og kærligt, kalder en spade for en spade. Men igen har jeg erkendt de store udfordringer, fortæller Sprint ærligt.

Initiativ for anden gang

Det var Dialogcentret, Dansk Oase og Menighedsfakultetet, der for anden gang stod bag arrangementet.
Første gang var sidste år, da Dialogcentrets nye formand, Jens Linderoth, tog kontakt til Dansk Oase og Menighedsfakultetet i Århus for at lave en fælles temadag om karismatik og Alphakurser.
Det blev sidste år til en meget lærerig dag. Og alle tre organisationer fandt det så givende, at de tre indbydere ønskede at gå et skridt videre.
De omkring 50 deltagere fik denne gang dybdeborende undervisning fra tre talere, der kom med hver deres perspektiv på, om Gud kan opleves konkret i dag, om der er plads til erfaringer i kirkens liv.
Dansk Oase havde inviteret Ove Conrad Hanssen fra Norge. Han var tidligere med i ledelsen af Norsk Oase og talte om erfaringsdimensionen i Det Ny Testamente, i urkirken og i kirkens liv i dag.
Cand. theol. Leif Andersen, der underviser på Menighedsfakultetet, udleverede sig selv i et meget personligt foredrag om den karismatiske dimensions udfordring til hans teologi. Og endelig gav Jens Linderoth et indblik i religiøs erfaring som en naturlig del af menneskelivet.

Nødvendigt samarbejde

Formand for Dansk Oase Stig Christensen kender selv de erfaringsmæssige dimensioner i kristenlivet meget tæt på.
– Det, der glæder mig mest ved sådan en dag, er, at vi er meget enige. Derfor ser fremtiden positiv ud for samarbejdet mellem missionsbevægelserne og Dansk Oase, fortæller præsten fra Sønderborg.
– Vi behøver ikke nødvendigvis bearbejde den karismatiske fornyelses oplevelser systematisk ud fra troslæren, men ud fra hvilke udfordringer vi står i som kirke lige nu, og hvordan vi giver vore menigheder en ballast til at møde disse mennesker.
– For det er indlysende, at det åndelige klima vedrørende de karismatiske ting er langt bedre i dag end for 20-30 år siden. Derfor er behovet stort, men det er meget svært at formidle, at i dag skal vi høre fra Herren ind i vores egen klassiske gudstjenestesammenhæng, siger han.

Refleksion og erfaring

Dialogcentrets akademiske medarbejder, Tom Frederiksen, fortæller, at han er blevet udfordret til at se Helligåndens gave med et meget praktisk fokus. Han understreger en sætning, der blev gentaget flere gange på temadagen: Refleksion og erfaring må hænge sammen.
– Desuden må der både være plads til erfaringen og plads til ikke at have en erfaring. Altså en balance mellem det troen giver: åbenhed overfor Guds under og overfor vantroen eller ydmygheden, siger Tom Frederiksen og slutter:
– Vi står som kristne i forhold til sandheden, og dermed også ikke identiske med sandheden. Derfor må vi have en sund tvivl både overfor os selv og overfor de forskellige trosytringer.