Pris til dansk menighed

Baptistkirken i Østervrå og Tårs får overrakt en pris for at være en Målrettet MenighedVed en konference i Saddleback Church i Californien den 17.-20. maj bliver der uddelt særlige sundhedspriser til 80 menigheder fra 37 amerikanske stater og 15 andre lande. Blandt modtagerne er også Baptistkirken i Østervrå og Tårs.

Østervrå og Tårs Baptistkirke

Præst Jens Ibsen

Sundhedsprisen „World Health Award“ udddeles på baggrund af balance og styrke mere end størrelse, fortæller Rick Warren, der er præst ved Saddleback Church og blandt andet har udgivet bestselleren „Det Målrettede Liv“.
Om de menigheder, der får prisen, siger Rick Warren:
– Disse menigheder forstår, at en sund menighed må opretholde en balance mellem de fem bibelske formål, som er tilbedelse, fællesskab, discipelskab, tjeneste og evangelisation.
Prisen er hvert år siden 1999 blevet uddelt til menigheder, som på fortræffelig vis har adopteret principperne i deres menighedsliv, blandt andet gennem kampagnen „40 målrettede dage“.

Dobbelt så mange i kirke

Baptistkirken i Østervrå og Tårs har arbejdet med principperne siden 1998, hvor menighedens nuværende præst Jens Ibsen blev ansat. Siden da er en nedgang i medlemstallet blevet vendt til vækst, og gudstjenestebesøget er næsten blevet fordoblet. Desuden har menigheden inspireret andre menigheder til at gå i gang med den samme udvikling.
3000 præster og ledere fra 25 nationer ventes at deltage i konferencen i maj.
Rick Warrens bog „Det Målrettede Liv“ er nu solgt i mere end 20 millioner eksemplarer, og over 30.000 menigheder over hele verden har kørt kampagnen „40 målrettede dage.“
– ole