Missionsfolk på Bornholm:
Biskopper lægger sig ud med 2000 års kirkehistorie

BORNHOLM – Formændene for Indre Mission, Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Missionsforening samt indremissionær Jørgen Bloch Jensen har netop skrevet et brev til biskoppen over Københavns Stift, Erik Normann Svendsen.Her gør de rede for, hvordan man i 2000 år har læst og tolket Bibelen og argumenterer dernæst for, at folkekirkens biskopper har tilsidesat 2000 års kirkehistorie ved at give homoseksuelle par mulighed for kirkelig velsignelse af deres parforhold.
Brevet er et svar på et andet brev, som domprovst Anders Gadegaard skrev til de bornholmske missionsfolk den 22. februar i sin egenskab af stedfortræder for biskoppen.
Her beskylder Gadegaard missionsfolkene for at læse Bibelen selektivt og for at sætte sig uden for kristen læsning af Bibelen ved at misbruge den til at forfølge egne snævre moralske mål.
Den formulering er naturligvis faldet de fire brevskrivere for brystet, og de mener, at det ikke er dem, men biskopperne der læser Bibelen selektivt. Samtidig beskylder de domprovsten for at sætte sig selv højere end både kirkefædrene og apostlene.
Desuden konkluderer de, at afstanden mellem biskoppen og missionsfolkene tilsyndeladende er større end først antaget, og at afstanden tilsyneladende skyldes forskellige opfattelser af, om Bibelens eller menneskers ord vejer tungest.
– ole