Baptister om ny model for civilregistrering:
– En pseudo-løsning

Kirkeministerens planer om en alternativ mulighed for civilregistrering vækker ikke begejstring hos Baptistkirken Kirkeminister Bertel Haarders beslutning om at oprette et særligt kontor, hvor ikke-medlemmer af folkekirken kan registrere fødsler og dødsfald udenom det lokale kirkekontor, ligner et brud på folkekirkens monopol på civilregistrering.
Men reelt forsøger ministeren at bevare monopolet, mener en følgegruppe, som Baptistkirken i Danmark har udpeget til at følge sagen om civilregistrering.
– Selv om fødselsanmeldelserne fremover kan ske via en postboksadresse og dermed uden en tur om kodegnens kontor, så vil oplysninger blive sendt videre fra postboksen til folkekirken, som dermed fortsat vil føre landets eneste register af denne art, udtaler gruppen, der kalder Bertel Haarders og biskoppernes beslutning en pseudoløsning.
Baptisternes protest drejer sig ikke alene om fødsels- og navneregistrering. Protesten er af mere principiel karakter og udtryk for frikirkens ønske om adskillelse af stat og kirke i Danmark.

Endnu et par nægter

Sagen begyndte, da ægteparret Line Jul og Rasmus Hylleberg nægtede at lade deres barn civilregistrere på kirkekontoret efter fødselen, som loven ellers foreskriver.
Parret finder det krænkende, at de som medlemmer af Baptistkirken skal hen i et andet trossamfund for at registrere deres barn.
Senere har yderligere to par fra Baptistkirken taget del i protestaktionen, og det ene af parrene er endda blevet meldt til politiet for deres civile ulydighed.
For nylig har endnu et baptist-par valgt at trodse reglerne. Sine og Lars Thorndal, fra Købnerkirken på Amager har valgt ikke at navneregistrere deres søn. Ifølge lovgivningen skal forældrene meddele barnets navn til det lokale kirkekontor senest seks måneder efter fødslen, og det finder parret diskriminerende.
Både de fire par, der deltager i aktionen, og ledelsen i Baptistkirken ønsker al civilregistrering flyttet ud af folkekirken og hen på det lokale kommunekontor, sådan som det allerede foregår i Sønderjyllands Amt.
Lone Møller-Hansen, Jan Kornholt og Ebbe Holm fra Baptistkirken har længe forsøgt at få et møde med kirkeminister Bertel Haarder i stand om sagen. Det er langt om længe lykkedes, og onsdag den 8. juni vil de tre fremlægge baptisternes synspunkter for ministeren.