Kaj Munks præstegård overdraget til fond

Kirkeministeriet oplyser, at staten har overdraget Vedersø Gl. Præstegård til en lokal fond. Kirkeministeren udtrykker glæde over, at der nu er fundet en afklaring på præstegårdens fremtid som minde over Kaj Munk.
Staten overtog præstegården allerede i 1951 med henblik på, at det offentlige skulle opretholde den som et minde over Kaj Munks liv og virke.
Nu syv år efter Kaj Munks enke, Lise Munks, død i 1998 er der fundet en løsning for præstegårdens bevarelse ved at overdrage den til en fond bestående af amt, kommune og andre lokale kræfter.
– Jeg er lettet over, at der nu langt om længe er kommet en endelig afklaring på spørgsmålet om Vedersø Gl. Præstegårds fremtid som minde over Kaj Munk, siger kirkeminister Bertel Haarder.
Staten overdrager præstegården til fonden vederlagsfrit og yder derudover et tilskud på 1,5 mio. kr. til istandsættelse. Fonden skal selv skaffe midler til drift af præstegården.