Temadag om minikonfirmander

ÅRHUS – Kirken er aldrig mere end én generation fra at uddø, og derfor er det altid en udfordring for kirken at oplære den opvoksende generation i kristendommens grundsandheder.Et af de tiltag, der de seneste år, har tiltrukket masser af børn, er minikonfirmandundervisningen, som finder sted i en række af landets folkekirker. Her få eleverne i 3. klasse en forsmag på, hvad der venter dem, når de skal gå til konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse.
Mandag den 30. maj holder Menighedsfakultetet i Århus en særlig temadag om minikonfirmand-undervisning. Undervisere på kurset er, landssekretær i Kristelig Handicapforening, Ellen Hessellund Mikkelsen, og folkeskolelærer Mette Winther.
I løbet af dagen vil de berøre emner som: Hvordan ser verden ud i 140 cm højde, Børnekultur anno 2005, og Hvordan kommer man i gang?
Deltagerne vil desuden blive præsenteret for forskellige materialer, som er afprøvet i undervisningen, og underviserne vil introducere en undervisningsmodel for minikonfirmander.
– ole